Seneste artikler og videoer

  Skrifterne er som pakker med lys, der oplyser vores sind.
  Ældste Dieter F. Uchtdorf beskriver, hvordan jordelivets eventyr kan gøre os til bedre Kristi disciple.
  Når man ser evangeliet i funktion omkring sig, skaber det en bedre oplevelse i Søndagsskolen.
  Ældste Ronald A. Rasband forklarer, hvor vigtigt det er at holde de løfter og pagter, vi indgår med Herren, såvel som med vores medmennesker.
  Ældste D. Todd Christofferson beskriver den varige glæde, der kommer ved at finde glæde ved at efterleve evangeliet
  For at undervise vores børn må vi selv lære skrifterne at kende.
  Præsident Russell M. Nelson og andre kirkeledere kommer med historiske bekendtgørelser vedrørende den igangværende genoprettelse af Herrens kirke i de sidste dage.
  Præsident Dallin H. Oaks redegør for, hvordan Guds plan for hans børn giver os et klart formål og retning i vores liv.