Seneste artikler og videoer

Se Mormons Bog komme til live i Alma 32:12-13
Undrer I jer over, hvordan I kan blive Jesu Krist discipel? Lyt til unge fra hele verden, idet de fortæller, hvordan de finder deres hellige steder.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square fremfører »Barnets bøn« af Janice Kapp Perry.
Oplev Mormons Bog komme til live i Alma 18:16-17
Se Mormons Bog komme til live i Alma 5:49-50
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square præsenterer »How Bright is the Day« arrangeret af Mack Wilberg.
Se Mormons Bog komme til live i 1 Nefi 17:49, 51
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square synger den elskede børnesalme »Lær mig at leve i lyset«, af Clara W. MacMaster og arrangeret af Mack Wilberg.