Seneste artikler og videoer

Må vi arbejde flittigt på at forberede, træne og nære vores ånd, ligesom vi gør med vores legeme
Mormons Bog vidner om Kristus, hans forsoning og hvad det betyder for os hver især.
Udtryk for kærlighed kan forekomme mellem venner, familie og på tværs af generationer. Denne kærlighed kan bringe os tættere på Kristus og øge vores værdsættelse af den kærlighed, han har til os.
Et omfattende sæt ressourcer til velfærd og selvhjulpenhed fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der er tilgængelige for 40 europæiske lande, findes nu på en samlet hjemmeside
Hvis vi skal modstå de kommende farer og pres, må vi have et sikkert åndeligt fundament, der er bygget på klippen Jesus Kristus.
Undrer I jer over, hvad Jesus mente, da han spurgte Peter: »Elsker du mig mere end disse?«
Vi kan følge Jesu eksempel på at være en fredsstifter, når vi deler vores tro med overbevisning, men altid uden vrede eller ondsindethed.
Når livets storme kommer, kan I være vedholdende og fulde af håb, når I sætter jeres lid til jeres tro på Jesus Kristus. Den tro vil føre jer til dagligt at overveje, hvordan I bedre kan følge ham.