Alle begivenheder

Invitation til fireside som Ældste Holland holder for de Unge voksne
På grund af den vedvarende bekymring for den globale offentlige sundhed har Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgjort, at aprilkonferencen 2021 kun vil være virtuel.