Budskaber fra områdets ledelse

Inden jeg blev kaldet som områdehalvfjerdser, stod jeg over for en af de mest udfordrende faser af min trosrejse.
Vi kan gøre sabbatten frydefuld ved at tjene andre, især dem, der ikke har det godt, eller dem, der er ensomme eller har brug for hjælp.
Jeg tror virkelig på, at Herren elsker folk, der er taknemmelige, og vi vil blive endnu mere velsignet med det, vi har behov for
Må vi arbejde flittigt på at forberede, træne og nære vores ånd, ligesom vi gør med vores legeme
Når vi forbereder os med taknemmelighed og med glæde i forventning og holder vores hjerte åbent for, at Herren kan tage og besegle det til at bo i sit himmelske hjem, kan generalkonferencer blive nogle af de bedste tider på året.
Jeg opfordrer jer til at dokumentere Herrens hånd i jeres liv; begynd med at se tilbage, så langt tilbage I kan huske.
»Opførelsen af disse templer ændrer måske ikke jeres liv, men den tid, I tilbringer i templet, vil bestemt gøre det.«
Jeg ved, at hans søn, Jesus Kristus, forløste os fra synd. Jeg lover jer, at når I beder, studerer skrifterne, tjener andre, indgår pagter med Herren og vidner om ham, vil I lære jeres Frelser Jesus Kristus endnu bedre at kende
Positive forandringer begynder med hver enkelt af os og vores ønske om at bidrage personligt, at være af ét hjerte og ét sind, at leve i retfærdighed og bevidst at tage sig af de fattige og trængende
Det kan til tider synes svært, også i forskellige situationer i verden, at elske alle Guds børn.
Med 195 lande på tværs af 7 kontinenter, over 7.000 forskellige sprog og en befolkning på 7,9 milliarder lever vi i en vidunderlig rig og forskellig verden.
Ordet »formidler« betyder mellemmand eller bindeled.