Budskaber fra områdets ledelse

Når vi forbereder os med taknemmelighed og med glæde i forventning og holder vores hjerte åbent for, at Herren kan tage og besegle det til at bo i sit himmelske hjem, kan generalkonferencer blive nogle af de bedste tider på året.
Jeg opfordrer jer til at dokumentere Herrens hånd i jeres liv; begynd med at se tilbage, så langt tilbage I kan huske.
»Opførelsen af disse templer ændrer måske ikke jeres liv, men den tid, I tilbringer i templet, vil bestemt gøre det.«
Jeg ved, at hans søn, Jesus Kristus, forløste os fra synd. Jeg lover jer, at når I beder, studerer skrifterne, tjener andre, indgår pagter med Herren og vidner om ham, vil I lære jeres Frelser Jesus Kristus endnu bedre at kende
Positive forandringer begynder med hver enkelt af os og vores ønske om at bidrage personligt, at være af ét hjerte og ét sind, at leve i retfærdighed og bevidst at tage sig af de fattige og trængende
Det kan til tider synes svært, også i forskellige situationer i verden, at elske alle Guds børn.
Med 195 lande på tværs af 7 kontinenter, over 7.000 forskellige sprog og en befolkning på 7,9 milliarder lever vi i en vidunderlig rig og forskellig verden.
Ordet »formidler« betyder mellemmand eller bindeled.
Verden forsøger at overbevise os om, at vores identitet og følelse af værdi på en eller anden måde er knyttet til ejendele, indflydelse og andres anerkendelse.
Ved aprilkonferencen 2020 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hvor 200-året for det første syn blev fejret, introducerede præsident Russell M. Nelson et symbol, der betegnede Jesu Kristi centrale plads i sin kirke.
Efter den mirakuløse bespisning af de fem tusind kom Jesus med den vidunderlige prædiken om livets brød.
Søndag den 20. marts 2022 kl. 19.30 taler søster Reyna I. Aburto, andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, og søster Michelle D. Craig, førsterådgiver i Unge Kvinders hovedpræsidentskab, ved et særligt foredrag, hvor ældste Erich W. Kopischke fra det europæiske områdepræsidentskab præsiderer.