Om os

Om os

Information og statistik

Befolkningstal: 5.707.251
Kirkens medlemstal i alt: 4.430
Menigheder: 22
Missioner: 1
Templer: 1


Kirkens historie i Danmark

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie i Danmark begynder i virkeligheden med den danske grundlov fra juni 1849, der gav religionsfrihed i landet og derved åbnede mulighed for en legal organisering af Kirken. Missionering i Danmark begyndte officielt med Erastus Snows ankomst til København den 14. juni 1850. Peter O. Hansen kom til København ca. en måned før. Han skrev og fik udgivet en traktat, som han kaldte En Advarsel til Folket – og det var det første materiale udgivet af Kirken i Skandinavien.

Mindre end to måneder efter Erastus Snows ankomst blev 15 personer døbt i Øresund den 12. august som begyndelsen til den første danske menighed.

Denne og andre tilsvarende menigheder afholdt i begyndelsen deres møder i private hjem. Den første menighed blev oprettet i Lille Kongensgade i København den 15. september 1850 med omkring 50 medlemmer.

Den første danske oversættelse af Mormons Bog blev udgivet i 1851. Den var oversat af Peter O. Hansen, og det var den første oversættelse af Mormons Bog fra engelsk. I oktober 1850 blev den anden menighed organiseret i Aalborg med 8 medlemmer.

Eftersom medlemmerne ønskede at rejse til 'Zion' og bidrage til at opbygge Kirken i Utah, emigrerede mange til USA i de første årtier. En anden årsag var også, at de havde problemer med de danske præster på grund af deres religiøse tilknytning.

I 1920 bestod Den Danske Mission af 3 distrikter: København, Aalborg og Aarhus med et samlet medlemstal på 1.400. Den ældste stadig eksisterende kirkebygning i Danmark blev opført i 1929-1931 på Priorvej i København. Bygningen blev i 1999-2004 ombygget til et tempel.

I 1939 blev missionærer fra adskillige europæiske lande tvunget til at flygte på grund af Anden Verdenskrig, og Danmark åbnede villigt sine døre for alle disse unge mænd, indtil de kunne forlade Europa den 2.-5. december.

I maj 1946 blev missionen atter åbnet, og missionærer blev igen sendt til Danmark. Den første stav blev dannet i København i juni 1974 og omfatter Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, hvorpå Aarhus Stav fulgte i juli 1978, og den dækker Jylland og Fyn.

Den 7. juni 1998 blev Danmark genindviet til evangeliet af apostlen Thomas S. Monson, som i dag er Kirkens præsident og profet. Der var ganske vist sket en indvielse i Kirkens første år, men den havde omfattet hele Skandinavien.

I år 2000 fejrede Kirken 150 års jubilæum i Danmark. Dette blev markeret i Rebild med afsløringen af en statue ved navn Familien. I København blev statuen Kristina placeret på Amerikakaj i Frihavnen. Begge statuer blev skænket som gave til det danske folk af kunstneren Dennis Smith og af foreningen Efterkommere og venner af Danmark. Statuerne repræsenterer billedligt alle de danske mormonemigranter, såvel som Dennis Smiths egne danske forfædre.

Det første tempel i Danmark blev indviet den 23. maj 2004 efter en byggeperiode på lidt over fem år. Forud for indvielsen blev der holdt åbent hus for offentligheden, og over 25.500 personer kom for at se den enestående bygning. Efter indvielsen er templet kun tilgængeligt for Kirkens medlemmer.


Europa

Kirkens medlemstal i alt: 511.491
Missioner: 44
Menigheder: 1.452
Templer: 11
Slægtshistoriske centre: 767

Statistik på verdensplan

Kirkens medlemstal i alt: 15.882.417
Missioner: 422
Fuldtidsmissionærer: 70.946
Missionærskoler: 15
Templer: 155
Menigheder: 30.304
Universiteter & højere læreanstalter: 4
Indskrivning af elever i seminar: 404.270
Indskrivning af studerende i institut: 357.760
Slægtshistoriske centre: 5.003
Lande med slægtshistoriske centre: 138
Lande, der har modtaget humanitær hjælp (siden 1985): 189
Velfærdsmissionærer (inkl. humanitære missionærer): 10.238
Kirkens materialer på sprog: 188