Seneste artikler og videoer

Jesus velsigner og administrerer sin nadver til folket i det fordums Amerika. Herren fortæller dem, at de er en rest af Israels hus og vil blive indsamlet i henhold til Faderens pagt.
I sin konferencetale den 1. april 2023 kom Russell M. Nelson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, med en opfordring til alle specifikt om at blive fredsstiftere.
Profeten Nefi og Kristi disciple går ud for at indsamle folket i det fordums Amerika og forkynder, at Jesus har vist sig for dem. Der døbes, og Jesus vender tilbage for at vise sig for dem igen.
Jesus etablerer sin nadver bland folket i det fordums Amerika. Herren velsigner brød og vin og administrerer nadveren til erindring om hans legeme og hans blod, som blev udgyldt for alle mennesker.
Jesus betjener folket i det fordums Amerika og fornemmer deres svaghed. Fyldt med medfølelse med dem helbreder han deres syge, kalder små børn frem og beder.
Jesus fortæller folket i det fordums Amerika, at de er de »andre får« i hans fold, som nedskrevet i Bibelen og sagt af Herren til dem i Jerusalem.
Jesus Kristus fortsætter sin undervisning under sit besøg hos folket i det fordums Amerika. Jesu ord gengiver Bjergprædikenen og Saligprisningerne, som de står i Matthæusevangeliet 5-7.
Jesus Kristus underviser folket i Amerika og kalder profeten Nefi og andre disciple ved navn, giver dem myndighed til at døbe dem, der omvender sig og tror på ham.