Verden har brug for jeres lys

Budskab fra områdets ledelse

Ældste Alan T. Phillips

I tider med mørke, uro og uvished – oplever vi, at vi vender os til den eneste sande kilde til lys, håb og fred. Han satte eksemplet på at elske og tjene andre og opfordrede os til at gøre det samme. Når vi følger ham, indgår vi pagt om at hjælpe personer i nød og at vidne om Kristus hele livet.1

Kort før udbruddet af 2. verdenskrig evakuerede National Gallery i London tusinder af betydningsfulde malerier til Wales for at beskytte dem.2 Offentligheden pressede imidlertid regeringen til at returnere noget af kunsten, og en beslutning blev truffet om at vise offentligheden et maleri om måneden for at styrke moralen. Et brev trykt i The Times i januar 1942 forklarede: »Eftersom Londons bygninger i denne tid er arret og knust, har vi mere end nogensinde behov for at se noget smukt.«

Det første »månedens billede« valgt af folket var Noli me Tangere (»Rør mig ikke«) af den italienske maler Tiziano.3 Billedet viser den opstandne Kristus, som viser sig for Maria Magdalene. Da hun efter hans død fandt graven tom, forveksler hun ham med gartneren og beder ham fortælle, hvor han har flyttet Kristi legeme hen. Da han åbner munden, genkender hun hans stemme og forstår hans sande identitet: Hendes Frelser og »Mester.«4

Vi har oplevet en voldsom uro i år. Ligesom Tizianos Maria kan vi også se os selv lede efter Frelseren. Præsident Nelson minder os om, at Jesus er »lyset, der skinner i mørket.«5 Frelseren sagde til sine disciple: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«6

En måde, hvorpå vi kan følge Frelseren på, er ved at holde vores pagt om at hjælpe dem i nød. Da profeten Alma underviste om dåbspagten, sagde han, at vi skulle være »villige til at bære hinandens byrder, så de bliver lette« og »villige til at sørge med dem, der sørger« og »trøste dem, der står i behov for trøst.«7

Frelseren er vores største eksempel på tjeneste. Trods de udfordringer, trusler og forfølgelse han mødte, »færdedes han overalt og gjorde vel.« Han tilbragte sine år på jorden med at velsigne, tjene og hjælpe andre. Jesu Kristi forsoning var i sig selv et himmelsk udtryk for kærlighed, offer og at tjene menneskeheden. »Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.«8

Desværre er det ikke det, verden lærer os. Den fortæller, at vi skal sørge for os selv, at lykke er baseret på indkøb, forbrug og andres anerkendelse.9 Frelseren foreslog en meget anderledes vej for sine disciple. Det var en vej meget mindre optaget af at »have« og mere fokuseret på at »være«. Han instruerede os i at være kærlige, venlige, tilgivende, nådige, tålmodige, sagtmodige, milde, langmodige og ydmyge. Hans vejledning er mindre bekymret for at »redde dit liv.« I stedet opfordrer han os til at »miste« sig i at vise andre omsorg og kærlighed.

Jesus Kristus tilbragte sin tid med at tjene og hjælpe alle, og som hans disciple er vi inviteret til at gøre ligeså. Frelseren har sagt: »Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«10

Muligheder for at tjene andre er utallige. Det kan være noget så enkelt som at smile eller et venligt ord. Tid brugt på at lytte. En omsorgsfuld gestus, især for dem, der kan være overset, glemt, socialt isoleret eller marginaliseret i vores samfund.

Tjeneste velsigner andre, men det velsigner også os på væsentlige og betydningsfulde måder. Den kan hjælpe os til at mærke Guds kærlighed til os, så vel som fjerne os fra vores bekymringer, frygt, ængstelse og tvivl.11 Enkle og regulære udtryk for tjeneste er udtryk for vores kærlighed til Gud og andre. Ældste Uchtdorf har sagt: »Når vi virkelig forstår, hvad det vil sige at elske, som Jesus Kristus elsker os, svinder forvirringen, og vores prioriteter rettes ind. Vores færden som Kristi disciple bliver en større glæde. Vores tilværelse giver ny mening. Vores forhold til vor himmelske Fader bliver mere intenst.«12

Må jeg foreslå tre ting, vi alle kan overveje.

 1. Vær rolig. Jesus Kristus er lyset, der skinner i mørket.
 2. Vær et lys. I kan være et lys i jeres hjem, familie og lokalsamfund, når I hjælper dem i nød og vidner om Kristus hele livet.
 3. Gør noget godt. Enkle tjenestegerninger vil bringe glæde, håb og fred til mange.

Jesus Kristus er det lys, som vi søger i tider med mørke, uro og uvished. Han har bedt hver enkelt af os om at være et »lys« for verden. Vi kender nogen i nød, nogen vi kan opløfte og styrke. Dette er det værk, vi er blevet kaldet til at gøre. Det er hans værk. Når vi gør det, opdager vi vores sande identitet som børn af en kærlig Fader i himlen.

Noter:

 1. »Kom til mig«, præsident Henry B. Eyring, Liahona, maj 2013.
 2. Brev fra London: Kunst i krigstid, af Ben Street, Art 21 Magazine, 23. sep. 2008.
 3. The National Gallery; Månedens billede, oktober 2019: Noli me Tangere.
 4. Joh 20:14-18.
 5. »Seven truths that have power to transform your life and others«, præsident Russell M. Nelson, Orlando Florida, søndag den 9. juni 2019.
 6. Joh 8:12.
 7. Mosi 18:8-9.
 8. Joh 15:13.
 9. »To have or to Be«, Erich Fromm, 1976.
 10.  Joh 13:35.
 11. »A Hallmark of the Lord’s True and Living Church«, ældste Patrick Kearon, verdensomspændende foredrag for Unge Voksne, 6. maj 2018, Brigham Young University-Idaho
 12. »Guds kærlighed«, ældste Dieter F. Uchtdorf, Liahona, nov. 2009