Undervisning på Frelserens måde

For nogle få måneder siden betroede min præsident for ældsternes kvorum mig ansvaret for at oplære en nyordineret 14-årig lærer i min menighed om, hvordan man drager omsorg.

Ældste Poznanski
Budskab fra områdeledelsen Ældste Franck Poznanski, Frankrig Områdehalvfjerdser

For nogle få måneder siden betroede min præsident for ældsternes kvorum mig ansvaret for at oplære en nyordineret 14-årig lærer i min menighed om, hvordan man drager omsorg. Jeg var stolt af at kunne lære ham alt, jeg havde lært i alle mine mange års tjeneste, men det var faktisk ham, der underviste mig den dag!

I den periode blev jeg lidt overvældet af mine ansvar, og det tog mig nogle få uger, før jeg begyndte at tjene sammen med ham. Til sidst lavede jeg en aftale med den familie, vi gerne ville drage omsorg for. Da vi gik hjem til familien, greb jeg muligheden for at fortælle ham alt, jeg vidste om vores ansvar som præstedømmebærere. Mens vi snakkede med denne familie, vendte moderen sig mod min unge omsorgsmakker og sagde: »Mange tak for at tage dig af os de sidste par uger, du ringede tre gange til os for at finde ud af, hvordan vi havde det, og i dag har du bagt en kage til os.« Jeg var målløs! Min makker havde ikke ventet på, at jeg fortalte eller viste ham, hvad han skulle gøre, han begyndte ganske enkelt at tjene. Han havde handlet på egen hånd af kærlighed til denne familie og fulgt Helligåndens tilskyndelser. Han viste mig, at alder ikke er en hindring for at tjene.

Den dag lærte han mig, som Frelseren sagde: »At gøre med sit hjerte og af kærlighed, uden at prale af noget; at gøre i stedet for at sige.«

Nyordineret lærer

Frelseren sagde: »Følg … mig, og gør det, som I har set mig gøre.«1 Ham, der blev døbt, selvom han var fuldkommen, viser os, hvor vigtigt det er at undervise ved eksempel. Hans udstrakte hånd til den syge kvinde viser os, hvor meget han holder af os hver især. Den måde, hvorpå han beskyttede kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, er et symbol på, hvad hans sonoffer kan gøre i vores liv. Det faktum, at han rørte ved den spedalske, hjælper os til at forstå, at når vi vender os til dem i nød, underviser vi i næstekærlighed gennem vores handlinger.

I hæftet »Undervisning på Frelserens måde« står der: »Målet for hver eneste lærer i evangeliet – hver eneste forælder, hver eneste formelt kaldet lærer, hver eneste hjemme- og besøgslærer og hver eneste Kristi discipel – er at undervise i evangeliets rene lære, ved Ånden, for at hjælpe Guds børn med at opbygge deres tro på Frelseren og blive mere som ham.« »Kristi rene lære er kraftfuld. Den forandrer livet for alle, der forstår den, og forsøger at anvende den i deres liv. Kristi lære hjælper os med at finde og holde os på pagtens sti. At holde sig på den smalle, men veldefinerede sti, vil i sidste ende kvalificere os til at modtage alt, hvad Gud har. Intet kunne være mere værd end alt, hvad vor Fader har!«2

Undervisning, som Frelseren belærte om, kræver, at vi sætter ham først i vores liv, følger hans lærdomme og spreder kærlighed omkring os. At undervise som ham indebærer også at gribe enhver given mulighed for at bære vidnesbyrd om ham, om hans sonoffer og om hans kærlighed, for som Herren siger: »Dette er mit evangelium; og I kender det, som I må gøre i min kirke; for de gerninger, som I har set mig gøre, skal I også gøre.«3

Jeg vidner om den kærlighed, han har til hver eneste af os, han er Frelseren og Forløseren, og han vil lede os til evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.

 

1. 2 Ne 31:12.

2. Præsident Nelson, Ren sandhed, ren lære og ren åbenbaring. Oktoberkonferencen 2021.

3. 3 Ne 27:21.