Undervisning på Frelserens måde: Transmission med ældste Dieter F. Uchtdorf

Salt Lake City i Utah

Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige vil tale ved en særlig transmission, Undervisning på Frelserens måde, søndag den 12. juni 2022.

Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum
Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum

Denne enestående begivenhed er for alle medlemmer af Kirken, som underviser i deres kaldelse eller i deres hjem.

Ældste Uchtdorf vil fortælle om principper, der har til hensigt at hjælpe hvert medlem til at finde glæde og succes med at undervise i evangeliet og øge deres evne til at undervise ligesom Frelseren.

Lokale ledere opfordres til at vælge et tidspunkt til at se transmissionen, der passer bedst for Kirkens medlemmer i deres område. Lærerrådsmøder kan være en ideel lejlighed for at se transmissionen.

Sådan ser man det

Fra den 12. juni er transmissionen tilgængelig på forskellige sprog på:

Se detaljer om transmissionen, herunder streaming, tilgængelige sprog og tekstning for hørehæmmede i transmissionsprogrammet.

Stavens tekniske specialister kan finde hjælp til satellitudstyr og streaming af transmissioner på mhtech.ChurchofJesusChrist.org.