Budskab fra områdets ledelse

Taknemmelighed

Jeg tror virkelig på, at Herren elsker folk, der er taknemmelige, og vi vil blive endnu mere velsignet med det, vi har behov for

A family looking out over a beautiful lake surrounded by a forrest
Ældste Kyrylo Pokhylko fra Letland
Ældste Kyrylo Pokhylko fra Letland Områdehalvfjerdser i Det Nordeuropæiske Område

Vores liv vil blive fyldt med Helligåndens indflydelse, når vi er mere og bedre fokuserede på vor Frelser Jesus Kristus. Det vil ske, når vi tager os tid til at studere hans liv, blive bekendt med hans lære og rent faktisk gøre, hvad han gjorde, ved at udvikle kristuslignende egenskaber hele vores liv.

Der er adskillige beretninger og forskellige beskrivelser af, når brød og fisk blev givet til menneskemængden, og folk blev næret. Jeg kan især godt lide denne historie, som den er beskrevet i Johannesevangeliet 6:5-14. Der var over 5.000 mennesker, og Frelseren fik fem bygbrød og to fisk. Han takkede for det, de havde, velsignede maden og hans disciple delte den ud til alle, og »de [blev] mætte«.[1] Blandt de fire forskellige forfattere, der beskrev begivenheden, er det kun af Johannes, vi lærer, at Frelseren »takkede« [2] for det, de havde, selv om de ikke havde særlig meget til menneskemængden. Han havde kun fem bygbrød og to fisk, men det blev tilstrækkeligt og nok til, at de alle kunne blive mætte. For mig er det et stort eksempel på, hvad der kan ske i vores liv, når vi er taknemmelige – når vi takker for det, vi har. Vi har måske ikke så meget, men når vi er taknemmelige for det, vi har, vil det være tilstrækkeligt og nok til at dække vores behov. Taknemmelighed er en stor og grundlæggende kristuslignende egenskab, som vi er nødt til at udvikle for at få større glæde i vores liv og for at kunne se Herrens hånd oftere.

Christ feeding the 5000

Præsident Nelson har sagt følgende, da han talte om taknemmelighedens helbredende kraft:

»Vi kan alle takke for jordens skønhed og himlens storhed, der giver os en anelse om, hvor vidtstrakt evigheden er. Vi kan takke for livets gave, for vores fantastiske krop og sind, der lader os vokse og lære.

Vi kan takke for kunst, litteratur og musik, der nærer vores sjæl.

Vi kan takke for muligheden for omvendelse, at begynde forfra, råde bod og opbygge karakter.

Vi kan takke for vores familie, venner og kære.

Vi kan takke for muligheden for at hjælpe, værdsætte og tjene hinanden, der gør livet så meget mere meningsfuldt.

Vi kan endda takke for vores prøvelser, som vi lærer noget af, vi ellers ikke ville lære.

Og allermest kan vi takke Gud, vores ånds Fader – hvilket gør os til brødre og søstre – i en stor global familie«.[3]

Two sisters hugging

Jeg tror virkelig på, at Herren elsker folk, der er taknemmelige, og vi vil blive endnu mere velsignet med det, vi har behov for, fordi vi er taknemmelige – fordi vi kender og anerkender kilden til alle de velsignelser, vi har.

Jeg vil gerne afslutte med Almas ord, da han underviste sit folk: »Og han befalede dem, at de skulle iagttage sabbatsdagen og holde den hellig, og også at de hver dag skulle give tak til Herren deres Gud«.[4] Vi opfordres til at takke Herren individuelt og som familie. Vores liv vil ændre sig, når vi dagligt fokuserer på de velsignelser, vi modtager fra Herren, ser hans hånd i vores liv og udtrykker vores taknemmelighed for dem i vores bønner ved slutningen af hver dag. Mormons Bog er fuld af mange vidner om, at taknemmelige mennesker er lykkelige mennesker.

Jeg er taknemmelig for vor kærlige himmelske Fader og hans Søn, vor Frelser og Forløser Jesus Kristus og Helligåndens ledende vejledning, og jeg vidner om, at de er virkelige.


  1. Joh 6:12.
  2. Joh 6:11.
  3. Se »Taknemmeligheds helbredende kraft«, videobudskab delt på de sociale medier i november 2020.
  4. Mosi 18:23.