Selvhjulpenhed

Principper for ledelse af lande, som tillader Guds børn at bevare menneskers værdighed og frihed, tilhører alle mennesker (se Lære og Pagter 98:5).
Lokale ledere skal i råd afgøre, hvordan man gør det muligt at få nadveren mindst en gang om måneden
Mød det europæiske lederskab
Kristus ønsker, at alle kommer til ham. Sæt mål.