Lokalsideartikler

Søndag den 20. marts 2022 kl. 19.30 taler søster Reyna I. Aburto, andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, og søster Michelle D. Craig, førsterådgiver i Unge Kvinders hovedpræsidentskab, ved et særligt foredrag, hvor ældste Erich W. Kopischke fra det europæiske områdepræsidentskab præsiderer.
Anden artikel i serien ›Milepæle og mirakler: De sidste dages helliges arv i Europa‹
Den første fuldstændige fotografiske optegnelse af det, der er tilbage af det originale manuskript
Tabernakelkoret bekendtgjorde i dag, at Heritage Tour 2022 for The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, der oprindeligt var planlagt til 2020 og udskudt til 2021, er blevet aflyst.
Første artikel i serien ›Milepæle og mirakler: De sidste dages helliges arv i Europa‹
Lokale oversættere udvider muligheder for at besøge fjerne steder
Søndag den 23. januar 2022 bliver et særligt foredrag for medlemmer i Det Europæiske Område med præsident Russell M. Nelson og ældste David A. Bednar og deres hustruer og ældste Massimo De Feo transmitteret fra kl. 18.00 til 19.30 (Centraleuropæisk Tid).
På grund af COVID-19-pandemien er Heritage Tour 2021 for Tabernakelkoret på Tempelpladsen og Orkestret på Tempelpladsen, der oprindeligt var planlagt til 17. juni-8. juli 2021, blevet udskudt til 2022.
Lokale ledere skal i råd afgøre, hvordan man gør det muligt at få nadveren mindst en gang om måneden
»Men alt må ske til sin tid. Bliv derfor ikke trætte af at gøre godt, for I lægger grundvolden til et stort værk. Og af det, som er småt, udspringer det, som er stort.«
Selv om det efterhånden er et år siden, at Midtjylland Gren har fået nyt grenspræsidentskab, så vælger vi alligevel at bringe »nyheden« her
Det nye biskopråd har et ønske om, at Slagelse Menighed vedbliver med at være et dejligt sted at komme – et sted, hvor medlemmer og gæster føler glæde og Guds kærlighed.