Budskaber fra områdets ledelse

Som medlemmer af Kirken søger vi at have det godt, ikke blot fysisk, men også åndeligt.
Templer helliges ved Helligåndens tilstedeværelse. Kristus er kilden til den kraft og det lys, der udstråler fra templet.
Tro på Kristus giver os glæde, håb og selvtillid samt »styrke til at klare alle de store begivenheder i vores liv.«
Ånden blev meget stærk og tårer trillede ned af begge vores kinder, idet jeg mindedes og fortalte mit løfte til Herren blot fire dage tidligere. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre – følge den levende profets røst.
Måske er en af de største gaver, vi kan give vor Frelser denne juletid at huske, værdsætte og virkelig modtage hans gaver til os.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg byder jer at være et lys for dette folk.
Vi har en kærlig Fader i himlen, der forstår, at vi under livets storme har brug for ly eller en tryg havn, hvor vi kan gå hen – et sted, hvor vi er beskyttet, trygge og i sikkerhed.
Lad os glæde os over styrken hos »Zions ungdom«, der står urokkeligt midt i vore dages uroligheder.
Et af de værktøjer, vi har i Kirken for at styrke, forene, planlægge, sætte mål, bede, besvare spørgsmål om læren og have en glad tid sammen, er familieaften, hvor vi kan tale om og demonstrere Jesu Kristi eksempel.
Jesus Kristus kender jer og tilvejebringer åndelig vejledning for os, når det er mest behjælpsomt. Vi øger vores chance for at føle og forstå hans vejledning.
Livet har mange usikkerheder, men en ting er sikker, nemlig at vi alle bliver inviteret til at komme til Kristus, uanset hvem vi er og uanset vores omstændigheder. Hans arme er strakt ud og åbne for alle Guds børn. Han har kraften til at helbrede og hjælpe os til at opnå det, der skal opnås.
Ønsker jeg at bidrage til opbyggelsen af Zion? Kan det at efterleve tiendeloven være et tegn til Herren om, at jeg sætter min lid til ham? Forstår jeg, at det er en celestial lov, der sammen med andre vil hjælpe mig med at være værdig til det evige livs glæder?