Budskaber fra områdets ledelse

Vi betaler tiende mere med tro end med penge. Gud er mere interesseret i vores lydighed og den virkning, det har på vores sjæl, når vi betaler en ærlig tiende, end det beløb, vi betaler. Det viser, at vi stoler på Gud og på hans løfter.
Vi bør invitere alle, selv dem vi ikke tror på vil komme
Hvem kan hjælpe jer med at finde jeres forfædre? Hvad kan I gøre for jævnligt at komme til templet?
Når vi taler om indsamlingen, taler vi om denne grundlæggende sandhed: Alle af vor himmelske Faders børn, på begge sider af sløret, fortjener at høre budskabet om Jesu Kristi gengivne evangelium
Som medlemmer af Kirken søger vi at have det godt, ikke blot fysisk, men også åndeligt.
Templer helliges ved Helligåndens tilstedeværelse. Kristus er kilden til den kraft og det lys, der udstråler fra templet.
Tro på Kristus giver os glæde, håb og selvtillid samt »styrke til at klare alle de store begivenheder i vores liv.«
Ånden blev meget stærk og tårer trillede ned af begge vores kinder, idet jeg mindedes og fortalte mit løfte til Herren blot fire dage tidligere. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre – følge den levende profets røst.
Måske er en af de største gaver, vi kan give vor Frelser denne juletid at huske, værdsætte og virkelig modtage hans gaver til os.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg byder jer at være et lys for dette folk.
Vi har en kærlig Fader i himlen, der forstår, at vi under livets storme har brug for ly eller en tryg havn, hvor vi kan gå hen – et sted, hvor vi er beskyttet, trygge og i sikkerhed.
Lad os glæde os over styrken hos »Zions ungdom«, der står urokkeligt midt i vore dages uroligheder.