Budskaber fra områdets ledelse

De helligste steder, vi har på jorden, er de templer, som vidner om Frelserens helt centrale rolle i tempeltjeneste. Følgende sætning står skrevet ved indgangen til templet: »Helliget Herren« og »Herrens hus«.
Budskab fra områdepræsidentskabet
håb … udgør et anker for menneskenes sjæl, som vil gøre dem sikre og standhaftige, altid rige på gode gerninger, og lede dem til at herliggøre Gud.
Når Herren taler til vores profet, taler han også til os og helbreder os individuelt. Han viser os vejen og letter vores byrder, hvis vi lytter til ham, hvis vi vender os til ham, hvis vi følger ham og vælger at omvende os.
Læs planen og sæt mål
I disse meget svære tider, hvis vi skal udholde de prøvelser, fristelser og udfordringer, der kommer, og i sidste ende vende hjem til vor himmelske Fader, er det afgørende, at vi går fremad i tro.
Når vi tænker på de enkeltstående begivenheder i Frelserens liv, hvordan kan vi så fokusere mere på, hvad der skete mellem de mest hellige begivenheder, hans fødsel og død?
Det er nu nogle få måneder siden, vi havde generalkonference. Hvordan har vi draget nytte af dens stærke indflydelse? Hvordan er vores liv blevet ændret? Hvordan har vi anvendt de værdifulde lektier?
Vi betaler tiende mere med tro end med penge. Gud er mere interesseret i vores lydighed og den virkning, det har på vores sjæl, når vi betaler en ærlig tiende, end det beløb, vi betaler. Det viser, at vi stoler på Gud og på hans løfter.
Vi bør invitere alle, selv dem vi ikke tror på vil komme
Hvem kan hjælpe jer med at finde jeres forfædre? Hvad kan I gøre for jævnligt at komme til templet?
Når vi taler om indsamlingen, taler vi om denne grundlæggende sandhed: Alle af vor himmelske Faders børn, på begge sider af sløret, fortjener at høre budskabet om Jesu Kristi gengivne evangelium