Budskaber fra områdets ledelse

For et par år siden var vores søn, der var fire år gammel, involveret i et alvorlig uheld væk fra vores hjem. Efter ca. en uge på hospitalet blev han forflyttet 300 km til vores lokale hospital.
Læs planen og sæt mål
Min erfaring med Åndens frugt er måske en anden fremhævet smag for mig end den oplevelse, andre har, men begge er gyldige. Jeg smagte ikke på en måde, så andre kunne nyde, og deres erfarne smage gjaldt ikke for mig. Vi smager alle til vores egen gavn og vejledning.
I tider med mørke, uro og uvished – oplever vi, at vi vender os til den eneste sande kilde til lys, håb og fred. Han satte eksemplet på at elske og tjene andre og opfordrede os til at gøre det samme. Når vi følger ham, indgår vi pagt om at hjælpe personer i nød og at vidne om Kristus hele livet.
De helligste steder, vi har på jorden, er de templer, som vidner om Frelserens helt centrale rolle i tempeltjeneste. Følgende sætning står skrevet ved indgangen til templet: »Helliget Herren« og »Herrens hus«.
Budskab fra områdepræsidentskabet
håb … udgør et anker for menneskenes sjæl, som vil gøre dem sikre og standhaftige, altid rige på gode gerninger, og lede dem til at herliggøre Gud.
Når Herren taler til vores profet, taler han også til os og helbreder os individuelt. Han viser os vejen og letter vores byrder, hvis vi lytter til ham, hvis vi vender os til ham, hvis vi følger ham og vælger at omvende os.
Læs planen og sæt mål
I disse meget svære tider, hvis vi skal udholde de prøvelser, fristelser og udfordringer, der kommer, og i sidste ende vende hjem til vor himmelske Fader, er det afgørende, at vi går fremad i tro.
Når vi tænker på de enkeltstående begivenheder i Frelserens liv, hvordan kan vi så fokusere mere på, hvad der skete mellem de mest hellige begivenheder, hans fødsel og død?
Det er nu nogle få måneder siden, vi havde generalkonference. Hvordan har vi draget nytte af dens stærke indflydelse? Hvordan er vores liv blevet ændret? Hvordan har vi anvendt de værdifulde lektier?