Budskaber fra områdets ledelse

Vi er alle forskellige og kan have tilgange, der ikke ligner hinanden, til at høre ham, men selvom vi er forskellige, er vi alle Guds børn, og han elsker den, vi er, og han ønsker, at vi hører ham.
At være sensitiv for andres behov tilvejebringer helliggørelse i vores eget liv.
I et samfund, der taber forståelsen af Jesu Kristi guddommelige mission og realiteten deraf, bliver det stadigt vigtigere at finde veje tilbage til Herren, at opbygge et personligt forhold til ham og leve et mere meningsfuldt og lykkeligt liv.
Da jeg var 7 år gammel, oplevede jeg, at vores familie på tragisk vis mistede min yngre bror, der kun var 6 år gammel. Det var en meget hård tid for mine forældre, smerten ved at miste sådan en lille dreng var så enorm for dem og måske meget uretfærdigt.
Min tro på Jesus Kristus er grundlaget for mit liv. Mit største ønske for mig og min familie er, at vi bliver genforenet med ham og vor himmelske Fader en dag.
Omformuleret kan udtalelsen »menneskene er til for at kunne nyde glæde« i stedet lyde sådan her »hele årsagen til din eksistens er, at du kan få glæde«.
I løbet af sommeren har landene i vores område langsomt genåbnet efter Covid-19-pandemien. Dette år har været svært for mange.
En af mine personlige traditioner i ugerne op til jul er at lytte til Georg Frideric Hândels »Messi-as«, mens jeg kører til arbejde. Dette oratorium består af tre dele og fortæller historien om den kristne frelse
For et par år siden var vores søn, der var fire år gammel, involveret i et alvorlig uheld væk fra vores hjem. Efter ca. en uge på hospitalet blev han forflyttet 300 km til vores lokale hospital.
Læs planen og sæt mål
Min erfaring med Åndens frugt er måske en anden fremhævet smag for mig end den oplevelse, andre har, men begge er gyldige. Jeg smagte ikke på en måde, så andre kunne nyde, og deres erfarne smage gjaldt ikke for mig. Vi smager alle til vores egen gavn og vejledning.
I tider med mørke, uro og uvished – oplever vi, at vi vender os til den eneste sande kilde til lys, håb og fred. Han satte eksemplet på at elske og tjene andre og opfordrede os til at gøre det samme. Når vi følger ham, indgår vi pagt om at hjælpe personer i nød og at vidne om Kristus hele livet.