Budskaber fra områdets ledelse

Efter Frelseren var opstået, besøgte og underviste han sine apostle. I fyrre dage gav han sig til syne for dem og underviste dem om Guds rige. Sikke en vidunderlig tid de må have haft sammen. I den periode fortalte han dem også, at de ikke skulle forlade Jerusalem, men vente til de var blevet begavet med kraft fra det høje.
Hvert år når vi fejrer jul, begynder vi at tænke på gaver. Nogle ser med stor forventning frem til, hvad de kan give, og hvordan de kan overraske nogen. For andre passer denne årlige tradition mere ind i kategorien stressende motion.
De tre ben på lykkens skammel må være de sammenhængende dyder fra skriften tro, håb og næstekærlighed. Hvorfor? Sandsynligvis fordi de alle er centreret i Jesus Kristus!
For at hjælpe de hellige med at blive fyldt med Guds fylde, som Paulus lige havde nævnt, lavede han derefter en liste med over adfærd, der vil sikre, at disse gode mænd og kvinder »ikke [volder] Guds hellige ånd sorg.«
Vi er alle forskellige og kan have tilgange, der ikke ligner hinanden, til at høre ham, men selvom vi er forskellige, er vi alle Guds børn, og han elsker den, vi er, og han ønsker, at vi hører ham.
At være sensitiv for andres behov tilvejebringer helliggørelse i vores eget liv.
I et samfund, der taber forståelsen af Jesu Kristi guddommelige mission og realiteten deraf, bliver det stadigt vigtigere at finde veje tilbage til Herren, at opbygge et personligt forhold til ham og leve et mere meningsfuldt og lykkeligt liv.
Da jeg var 7 år gammel, oplevede jeg, at vores familie på tragisk vis mistede min yngre bror, der kun var 6 år gammel. Det var en meget hård tid for mine forældre, smerten ved at miste sådan en lille dreng var så enorm for dem og måske meget uretfærdigt.
Min tro på Jesus Kristus er grundlaget for mit liv. Mit største ønske for mig og min familie er, at vi bliver genforenet med ham og vor himmelske Fader en dag.
Omformuleret kan udtalelsen »menneskene er til for at kunne nyde glæde« i stedet lyde sådan her »hele årsagen til din eksistens er, at du kan få glæde«.
I løbet af sommeren har landene i vores område langsomt genåbnet efter Covid-19-pandemien. Dette år har været svært for mange.
En af mine personlige traditioner i ugerne op til jul er at lytte til Georg Frideric Hândels »Messi-as«, mens jeg kører til arbejde. Dette oratorium består af tre dele og fortæller historien om den kristne frelse