Budskaber fra områdets ledelse

Ordet »formidler« betyder mellemmand eller bindeled.
Verden forsøger at overbevise os om, at vores identitet og følelse af værdi på en eller anden måde er knyttet til ejendele, indflydelse og andres anerkendelse.
Ved aprilkonferencen 2020 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hvor 200-året for det første syn blev fejret, introducerede præsident Russell M. Nelson et symbol, der betegnede Jesu Kristi centrale plads i sin kirke.
Efter den mirakuløse bespisning af de fem tusind kom Jesus med den vidunderlige prædiken om livets brød.
Søndag den 20. marts 2022 kl. 19.30 taler søster Reyna I. Aburto, andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, og søster Michelle D. Craig, førsterådgiver i Unge Kvinders hovedpræsidentskab, ved et særligt foredrag, hvor ældste Erich W. Kopischke fra det europæiske områdepræsidentskab præsiderer.
For nogle få måneder siden betroede min præsident for ældsternes kvorum mig ansvaret for at oplære en nyordineret 14-årig lærer i min menighed om, hvordan man drager omsorg.
For nylig læste jeg en fiktiv historie om to brødre, der boede på gårde, der lå lige op til hinanden, og kom i konflikt. Efter at have delt maskiner, varer og jord i årtier faldt deres samarbejde fra hinanden.
Læs planen og sæt mål
Efter Frelseren var opstået, besøgte og underviste han sine apostle. I fyrre dage gav han sig til syne for dem og underviste dem om Guds rige. Sikke en vidunderlig tid de må have haft sammen. I den periode fortalte han dem også, at de ikke skulle forlade Jerusalem, men vente til de var blevet begavet med kraft fra det høje.
Hvert år når vi fejrer jul, begynder vi at tænke på gaver. Nogle ser med stor forventning frem til, hvad de kan give, og hvordan de kan overraske nogen. For andre passer denne årlige tradition mere ind i kategorien stressende motion.
De tre ben på lykkens skammel må være de sammenhængende dyder fra skriften tro, håb og næstekærlighed. Hvorfor? Sandsynligvis fordi de alle er centreret i Jesus Kristus!
For at hjælpe de hellige med at blive fyldt med Guds fylde, som Paulus lige havde nævnt, lavede han derefter en liste med over adfærd, der vil sikre, at disse gode mænd og kvinder »ikke [volder] Guds hellige ånd sorg.«