Styrk troen gennem Kristi konstante kærlighed

Budskab fra områdets ledelse

Præsident Kearon
Ældste Patrick Kearon, Storbritannien Præsident for Det Europæiske Område

Frelseren er det fuldkomne eksempel på kærlighed i tanker, ord og gerninger. Skrifterne giver os indsigt i hans kærlige personlighed. Da Forløseren vaskede apostlenes fødder, sagde han: »Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.« [1] Kristus indbyder os til at se efter, hvordan vi kan vise og føle større kærlighed i vores liv.

Gennem denne enkle plan har vi mulighed for at lære om Frelseren og hans kærlighed. Disse tre trin bringer os tættere på ham og hans lærdomme.

For det første, medbring en ven. Frelseren elsker hver og en af Guds børn. Vi kan udvikle os, så vi ser os selv og andre, som han gør. Vær en god ven. En enkel sms eller et telefonopkald kan gøre en stor forskel i en anden persons liv. Inviter en ven med på en gåtur, til at spise hos jer og til at komme i kirke med jer. I vil blive mere opmærksomme på den vens glæder og behov og få mulighed for at fortælle om Kristi rene kærlighed.[2]

For det andet, bliv åndeligt og timeligt selvhjulpne. Når åbenbaring kommer, så reager straks. Åbenbaring kan være rettet mod både åndelige og timelige anliggender. Åndelig styrke kan forøges ved at læse i skrifterne mere regelmæssigt og faste med større formål. I kan modtage en tilskyndelse til at læse videre, søge et bedre arbejde eller øge jeres personlige opsparing. Når I bliver mere selvhjulpne, vil I blive bedre i stand til at styrke andre. 

For det tredje, find en forfader. Når I finder en forfader, kan I opdage mere om, hvem I er, og hvor I kommer fra. Denne kundskab vil føre til endnu større forståelse af, hvor I er på vej hen. Når I finder nye forbindelser til jeres forfædre, vil I få en større forståelse for, at I er Guds elskede døtre eller sønner.

Efterhånden som I handler på disse tre invitationer og sætter et mål for hver, vil I begynde at modtage den lovede belønning til dem, der stræber efter retfærdighed, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden.[3] Hvis I arbejder på disse mål med konstant kristuslignende kærlighed, vil I få en dybere påskønnelse for det gode i evangeliet og et ønske om at fortælle om det.[4]


[1] Johannes 13:34

[2] Moroni 7:47

[3] Lære og Pagter 59:23

[4] Alma 34:4