Styrk jeres ægteskab gennem tro på Jesus Kristus

Grundlaget for et stærkere og evigt ægteskab

billede: Sidste dages hellige tror på, at en ny familie begynder, når en mand og en kvinde bliver gift. Sidste dages helliges familieforhold bliver styrket ved hengivenhed over for Jesus Kristus.
Sidste dages hellige tror på, at en ny familie begynder, når en mand og en kvinde bliver gift. Sidste dages helliges familieforhold bliver styrket ved hengivenhed over for Jesus Kristus.

Medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på, at ægteskab og familie er lige så vigtigt i vore dage, som det nogensinde har været! »Familien: En proklamation til verden«, der er et af Kirkens officielle dokumenter, fortæller, at »ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og at familien er af afgørende betydning i Skaberens plan for sine børns evige skæbne« (Liahona, nov. 2010, s. 129). Sidste dages hellige tror på, at ægteskab ikke bare er en midlertidig, juridisk kontrakt, men et bud fra Gud og et helligt forhold (se Bruce C. Hafen, »Pagtsægteskab«, Stjernen, jan. 1997 s. 25-27). En pagt er et løfte, vi indgår med Gud. Når et sidste dages hellige-par bliver gift, lover de Gud, at de vil, at de vil elske og tage sig af hinanden, og Gud lover, at ægteskabet kan vare for evigt. Som en kirkeleder forklarede: »Ægteskab er en gave fra Gud til os, kvaliteten af vores ægteskab er en gave fra os til ham« (L. Whitney Clayton, »Ægteskab:Se og lær«, Liahona, maj 2013, s. 85).

Hvad medlemmer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på angående ægteskab og familie

Sidste dages hellige tror på, at kærlighedens og lykkens højeste velsignelser bliver opnået gennem det evige ægteskabs og de evige familiers pagtsforhold. Kirkens lære underviser om, at mænd og kvinder har en unik, supplerende natur, og at mænd og kvinder derfor er tilsigtet til at hjælpe hinanden og udvikle sig sammen (se »Familien: En proklamation«, s. 129).

Sidste dages hellige tror på, at ægteskab og familie har været en vigtig del af Guds plan siden skabelsen af jorden, da Adam blev sat i Edens have. Gud sagde, at det ikke var »godt, at [manden] er alene« (1 Mosebog 2:18), og Eva blev Adams ledsager. David A. Bednar, en sidste dages hellige-leder sagde, idet han henviste til Adam og Eva, at »der var behov for både mænds og kvinders unikke kombination af åndelige, fysiske, mentale og følelsesmæssige evner for at virkeliggøre [Guds plan] for lykke. Hverken manden eller kvinden kan alene opfylde formålet med sin skabelse« (David A. Bednar, »Ægteskabet er afgørende i hans evige plan«, Liahona, juni 2006, s. 51).

Selvom ægteskab og familie kan medføre unikke udfordringer, så tror mormonerne på, at en familie med en mor og en far, der er gift, er en ideel ramme for at få og opdrage børn. Frem for alt, så tror sidste dages hellige på, at hvis man centrerer ægteskab og familieforhold om Jesus Kristus, kan de hjælpe os til at komme nærmere ham og vores familiemedlemmer, og det kan hjælpe os til at finde glæde, der ikke kan findes på nogen anden måde.

Latter-day Saints believe that a new family starts when a man and woman are married. Latter-day Saint family relationships are strengthened by devotion to Jesus Christ. (c) Intellectual Reserve

Hvorfor Jesus Kristus er vores fuldkomne eksempel

Sidste dages hellige tror på, at Herren Jesus Kristus er et eksempel på ethvert karaktertræk i ægteskabet og i familielivet. Da Jesus Kristus var på jorden, var han det fuldkomne eksempel på kærlighed, tålmodighed, ydmyghed, venlighed og uselvisk tjeneste – som alt sammen rækker langt i at skabe et lykkeligt hjem!

Sidste dages hellige tror også på, at det ideelle forhold i ægteskabet er centreret om Jesus Kristus. Mange sidste dages hellige familier ser dette forhold i ægteskabet som en trekant, med Jesus Kristus øverst i trekanten og hver ægtefælle i et af trekantens nederste hjørner. Når hver ægtefælle arbejder på at blive mere som Kristus, bevæger de sig fra trekantens hjørner op langs dens sider mod Kristus på toppen. Når de kommer nærmere Kristus, kommer de også nærmere på hinanden. Forenet hengivenhed over for Jesus Kristus bringer par sammen (se David A. Bednar, »Ægteskabet er afgørende«, s. 54).


Sidste dages hellige tror på, at en ny familie begynder, når en mand og en kvinde bliver gift. Sidste dages helliges familieforhold bliver styrket ved hengivenhed over for Jesus Kristus.


Hvordan et kristuslignende ægteskab er et eksempel for vores børn

Når vi centrerer vores ægteskab og familie på Jesus Kristus, underviser vi vores børn gennem vores eksempel. David A. Bednar forklarede: »Når unge mænd og kvinder ser gensidig respekt, hengivenhed, tillid og kærlighed mellem en ægtemand og en hustru, så vil de stræbe efter at have de samme karaktertræk i deres tilværelse. Vore børn … vil lære mest fra det, vi gør, og det, vi er – selv hvis de husker forholdsvis lidt af det, vi siger« (»Ægteskabet er afgørende«, s. 54). Sidste dages hellige tror på, at ligesom Jesus Kristus er vores fuldkomne eksempel, kan vi være gode eksempler for vores børn, når vi stræber efter at gøre, hvad han ville gøre, hvis han var på jorden.

Sådan kan du få mere at vide om, hvad medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på

Gå ind på komtilkristus.org for at få mere at vide om Guds plan for dig og din familie.