Skiftedag

Foto af Tre mænd foran kirkebygning Mette Paulsen

Det uafvendelige

Der er mange vidunderlige ting/forhold i kirken, ting, som vi har, fordi dette er Herrens kirke og det ER ham, der styrer den. En af disse ting er, at lige så sikkert, som vi af og til kaldes til at tjene i en eller anden kaldelse, lige så sikkert er det, at vi også afløses – ikke når vi har lyst, men når Herren finder tiden er inde.

For biskop Michael Grand Hansen kom den dag efter ca. 6½ års trofast tjeneste som biskop i Slagelse Menighed den 13. januar 2019, hvor han sammen med sine rådgivere – brødrene Lasse og Tonny Ronnenberg, der nåede at tjene i godt 1 år – blev afløst og kunne se frem til efter mange år på forhøjningen atter at sidde sammen med sin hustru til nadvermøderne.

En styrkelse af menigheden

At opretholdelsen af en ny biskop ikke alene betød et nyt biskopråd, men også en lokal styrkelse havde ingen bortset fra Herren – og efterhånden som inspirationen kom også stavspræsidentskabet – set, men det er – og tak for det – en kendsgerning.

Som ny biskop blev opretholdt bror Niels Hjarup Andersen fra Roskilde Menighed. Derved blev såvel han som hans hustru Marianne nye medlemmer af Slagelse Menighed. Som rådgivere blev opretholdt bror David van der Put, der dermed blev afløst fra højrådet og altså igen blev et fuldt aktiv i menigheden (hvor han dog i forvejen var en skattet søndagsskolelærer) samt bror Hans Sørensen.

Og så lidt om det nye trekløver:

Biskop Niels Hjarup Andersen

Biskop Andersen er 64 år gammel og gammel i Kirken. Søn af Poul Andersen fra Odense og således bror til Hans og Jens Hjarup Andersen. Han er uddannet bygningssnedker og arbejder for tiden som konsulent for er værktøjsfirma. Han er gift med Marianne, og de har 4 børn, der alle er gift, samt 9 børnebørn.

Biskoppen har tjent i talrige kaldelser som f.eks. rådgiver i stavspræsidentskab, biskop, rådgiver til biskop m.m. Han tjente senest som højpræsternes gruppeleder i Roskilde Menighed, hvor han og Marianne også i flere år underviste i en tempelforberedelsesklasse.

Førsterådgiver, bror David van der Put

Bror van der Put er, som mange sikkert vil vide, fra Holland. Han er 53 år, autodidakt it-specialist og arbejder som Project Director i et softwarefirma. Han er gift med Dorthe, der er fra Kalundborg, men som han mødte i Holland. Søster Dorthe van der Put arbejdede som au pair pige hos en dansk familie bosat i Holland, da hun mødte Kirken og ikke alene blev medlem, men også lærte familien van der Put at kende og dermed David. De giftede sig efter at have tjent på hver sin mission – først i kirken i Slagelse og få dage efter beseglet i templet i Frankfurt.

De flyttede til Danmark i 2001. De har sammen 2 plejebørn.

Bror van der Put har tjent i mange kaldelser såvel i Holland som i Danmark, herunder som biskop i Slagelse og senest som medlem af højrådet. Han tjener samtidig som lærer i søndagsskolen.

Andenrådgiver, bror Hans Sørensen

Bror Sørensen er 62 år og har de seneste 24 år kørt Europa tyndt som turistchauffør, men er oprindeligt uddannet kok. Han både elsker og hader sit job – elsker det, for han oplever en masse ting og kan gøre andre glade – hader det, fordi det tager ham væk fra sin familie. Bror Sørensen er gift med Hanne og de har tilhørt Slagelse Menighed siden 1986. De har 4 voksne børn, (næsten) 3 svigerbørn af forskellig nationalitet og 5 dejlige børnebørn.

Bror Sørensen har tjent som rådgiver i grenspræsidentskabet, stavens primaryspejderleder og senest som søndagsskolepræsident. Han kan være lidt bekymret, da hans arbejde vil holde ham væk nogle søndage, men er glad og taknemmelig for muligheden for at tjene i den nye kaldelse.

Ønsker og visioner

Det nye biskopråd har et ønske om, at Slagelse Menighed vedbliver med at være et dejligt sted at komme – et sted, hvor medlemmer og gæster føler glæde og Guds kærlighed. En vision er, at få flere til templet og derigennem styrke den enkelte, familierne og menigheden. Liahona ønsker tillykke.