Sådan kan vi bruge bøn til at kommunikere med Gud

Det tror medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige om bønnens mange velsignelser

Dreng beder til Gud
Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ved, at vi kan bede til Gud når som helst og hvor som helst. Vi tror på, at Gud hører og besvarer bønner i vore dage.

Hvad siger Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige om bøn?

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på, at bøn er kommunikation mellem os og Gud, vor himmelske Fader. Vor himmelske Fader ønsker, at vi beder til ham hver dag, både individuelt og sammen med vores familie. Sidste dages hellige tror på, at Gud ønsker, at vi »beder til ham og ingen anden« (»Bøn«, Guide til Skrifterne, churchofjesuschrist.org/study/scriptures). De sidste dages helliges religion siger, ligesom Bibelen gør, at da Jesus Kristus var på jorden, forklarede han, at vi skulle bede til vor himmelske Fader i Jesu navn (se Johannes 16:23). For sidste dages hellige er bøn både en befaling fra Gud og en mulighed for at kommunikere personligt med ham.

Hvordan bør jeg bede?

For at vise respekt for og kærlighed til Gud, når vi beder, knæler vi, bøjer vores hoved og lukker vores øjne. Sidste dages hellige tror, at når vi beder, bør vi være opmærksomme på, at vi taler til vor Fader i himlen, og bruge et kærligt og respektfuldt sprog.

Sidste dages hellige lærer om, at der er kraft i at bede højt, og skrifterne opmuntrer os til hyppigt at bede i enrum, så vi kan udtrykke vores inderste følelser for Gud (se Matthæus 6:6-7; Alma 34:17-27). Vi kan dog bede til Gud når som helst og hvor som helst. Sidste dages helliges tro har også den lære, at selv en tanke kan være en bøn, hvis den rettes direkte mod Gud (se »Bøn«, Guide til Skrifterne, churchofjesuschrist.org/study/scriptures).

Sidste dages hellige tror på, at når vi beder, bør vi udtrykke vores taknemlighed over for vor himmelske Fader for vores mange velsignelser. Som en sidste dages hellige-leder har bemærket: »De mest meningsfulde og åndelige bønner, jeg har oplevet, indeholdt mange udtryk for tak og få fordringer, om nogen overhovedet« (David A. Bednar, »Bed altid«, Liahona, nov. 2008, s. 42). Sidste dages helliges tro indeholder læren om, at alt det, vi har, kommer fra Gud, og at vi selv under vores vanskeligste udfordringer stadig kan takke ham for vores velsignelser.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tro siger, at vor himmelske Fader ønsker, at vi beder ham om det, vi har behov for, når vi beder til ham. Jesus Kristus har sagt: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for« (Matthæus 7:7-8). Sidste dages hellige tror på, at når vi beder, kan vi bede vor himmelske Fader hjælpe os med vores fysiske, følelsesmæssige og åndelige behov samt alle andre behov, vi måtte have. Sidste dages hellige tror også på, at Gud som vor kærlige Fader ønsker at hjælpe os og vil give os enhver velsignelse, der er hensigtsmæssig for os. Men når vi beder vor himmelske Fader om velsignelser, bør vi bede om, at hans vilje må ske og gøre alt, hvad der står i vores magt for at være værdige til at modtage de velsignelser, vi beder om.

Spørg Gud – Besvarer Gud bønner? Dieter F. Uchtdorf taler om, hvordan vi kan vide, om Gud lytter til vores bønner.

Hvilke velsignelser følger der af bøn?

Sidste dages hellige tror på, at bøn medfører mange velsignelser. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tro siger, at når vi beder, kan vi føle Guds kærlighed til os. Vi føler taknemlighed, når vi overvejer de mange velsignelser, der allerede findes i vores liv. Vi føler en større glæde og fred, når vi stræber efter at rette vores vilje ind efter Guds vilje med os. Vi bliver velsignet med en større tålmodighed og tro. Vi kan føle Helligåndens indflydelse, som vejleder og leder os. Når vi beder, åbner Gud himlens vinduer og skænker os velsignelser, som han allerede er villig til at give, og som vi blot behøver at bede om for at få. Vi kan også være med til at velsigne andre, når vi beder til Gud oprigtigt for deres velfærd.

Sådan kan du få mere at vide om Guds plan for dig

Få mere at vide om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tro og det, de tror på om bøn, ved at besøge comeuntochrist.org.