Ressourcer til velfærd og selvhjulpenhed

»Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod« (Joh 10:10)