Programmet for børns og unges udvikling – En dyrebar mulighed

I et samfund, der taber forståelsen af Jesu Kristi guddommelige mission og realiteten deraf, bliver det stadigt vigtigere at finde veje tilbage til Herren, at opbygge et personligt forhold til ham og leve et mere meningsfuldt og lykkeligt liv.

Ældste De Feo
Budskab fra områdeledelsen Ældste Massimo De Feo fra Italien Førsterådgiver i Det Europæiske Område

I et samfund, der taber forståelsen af Jesu Kristi guddommelige mission og realiteten deraf, bliver det stadigt vigtigere at finde veje tilbage til Herren, at opbygge et personligt forhold til ham og leve et mere meningsfuldt og lykkeligt liv.

Selvom mange medlemmer af Kirken på den ene side har valgt at følge ham for længe siden, og de er faste i troen på ham trods livets udfordringer, kæmper andre stadig med at skabe en ægte åndelig tilknytning til Frelseren, og de finder livets udfordringer mere overvældende.

Forskning viser et generelt fald i interessen for religion i vor tid, og at den opvoksende generation synes at kæmpe mere end nogensinde før med at finde deres rolle, identitet og lykke i en institutionel kirke. Det er også tilfældet for mange af vores børn og unge i den genoprettede kirke, som når et punkt i deres personlige udvikling, hvor de må afgøre, hvorvidt »de vil handle på egne vegne« eller blive »genstand for handling« i verdens stærke vinde og påvirkninger.1

For at hjælpe dem med at finde en mere målrettet vej til en forbindelse til Frelseren, har Kirken udgivet det nye program for Børn og Unge.

Dette initiativ er rettet mod alle Kirkens unges behov, men kan tilpasses medlemmer og familier allevegne, og der er ikke bare »en rigtig måde« at implementere det på.

Eftersom kulturer og omstændigheder er forskellige overalt i verden og i vores område, er initiativet snarere en principbaseret tilgang end et standardprogram.

Formålet er altid det samme, nemlig »at hjælpe enhver enkeltperson, deriblandt børn og unge, til at gå fremad på pagtens sti og møde livets udfordringer med en styrket tro på Jesus Kristus, gennem hans forsonings kraft.«

Præsident Nelson har sagt – »I vil få brug for at søge personlig åbenbaring. I vil få brug for at selv at vælge, hvordan I vil handle på den. Sommetider vil Ånden tilskynde jer til at gøre ting, der er svære. Jeg tror, at I er klar til den udfordring. I kan klare noget svært.«2

Kristus opstandelse

Når I søger personlig inspiration for at vide, hvordan I skal anvende det nye program for Børn og Unge i jeres familie og menighed, opfordrer jeg alle forældre, unge og ledere i Det Europæiske Område til at tilgå det som en mulighed og ikke et egentligt program som sådan. Denne forenede indsats vil åbne for himmelens velsignelser over os alle, når vi sammenfatte[r] alt i Kristus.3

Lad mig derfor blot fremsætte tre opfordringer omkring jeres specifikke rolle i dette hellige initiativ:

For det første - opfordrer jeg alle forældre til Herrens opvoksende generation til at se denne hellige indsats som en mulighed for at velsigne jeres børn, når I med kærlighed og omsorg hjælper dem med at finde Frelseren tidligt i deres liv. Jeres kærlige involvering som forældre vil åbne deres hjerte og hjælpe jeres børn med at finde Frelseren. Det vil være afgørende, at I viser dem vejen og peger dem i retning af Herren, når de prøver at høre og i sidste ende finde ham.

For det andet - opfordrer jeg alle ledere til at se denne hellige indsats som en mulighed for at drage omsorg for de unge, som Herren har bragt i jeres åndelige varetægt. Når I igennem jeres kaldelser betjener dem, vil I hjælpe dem til bedre at vide, hvordan de finder deres Frelser. Med jeres viden og venlighed vil I hjælpe dem til at vide, hvordan de finder ham, når I vidner om de dyrebare evangeliske principper, som, I ved, er sande.

For det tredje - opfordrer jeg alle unge i Det Europæiske Område til at se denne hellige indsats som en mulighed for at udvikle jer i jeres personlige søgen efter Frelseren.

Kære unge, jeg vidner om, at dersom I oprigtigt ønsker at finde Frelseren, vil han finde jer, når I følger jeres forældres og kirkelederes råd til, hvordan I anvender de gode principper i dette program.

Når I sætter jer værdige mål for jeres åndelige, sociale, intellektuelle og fysiske udvikling, vil I vokse som Herren gjorde i sin ungdom og ved at følge i hans fodtrin, vil I blive mere og mere, som han er, indtil I finder ham.

Må Herren velsigne vores fælles indsats for at hjælpe vores unge med at finde Frelseren og få et lykkeligere liv.

 

Noter

1.     L&P 58:28, 2 Ne 2:14, 16, 24.

2.     Børn og Unge, indledende videopræsentation (sendt den 29. sep. 2019).

3.     Ef 1:10.