»Jeg ønsker, at I skal komme til Kristus … og få del i hans frelse og i hans forløsnings kraft.« OMNI 1:26

Lyt til vor tids kirkeledere og Jesu Kristi apostle.