Polygami og de sidste dages hellige: Dengang og nu

Få noget af vide om, hvad sidste dages hellige tror på angående flerkoneri

Sidste dages hellige forbyder i vore dage strengt praktisering af polygami.
Sidste dages hellige forbyder i vore dage strengt praktisering af polygami.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der nogen gange omtales som mormonerne, tror på, at ægteskab mellem en mand og en kvinde er Guds standard for ægteskab, undtagen på særlige tidspunkter, hvor Gud har erklæret en anden standard (se »Flerkoneri og familier i det tidlige Utah«, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng). De sidste dages hellige tror på, at nogle af Kirkens ledere og medlemmer i midten af 1800-tallet fik befaling fra Gud om at indgå flerkoneri, også kendt som polygami, eller ægteskab mellem en mand og flere end en kvinde (se »Flerkoneri i Kirtland og Nauvoo«, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). I 1890 blev Kirkens præsident Wilford Woodruff inspireret af Gud til at udsende en erklæring, der førte til ophøret af udøvelsen af polygami af Kirkens medlemmer (se Officiel erklæring – 1; se også Jed Woodworth, »The Messenger and the Manifesto«, serien Revelations in Context, 23. juni 2015, history.churchofjesuschrist.org). I vore dage forbyder Kirken strengt polygami (se »Flerkoneri«, nyheder-dk.jesukristikirke.org).

Hvorfor praktiserede de første sidste dages hellige polygami?

De sidste dages hellige tror på, at Gud befalede de første sidste dages hellige at praktisere polygami for en tid. Skønt de sidste dages hellige i vore dage ikke kender alle grundene til Guds befaling, så forstår de nogle af grundene til, hvorfor Gud befalede praktiseringen af polygami. For eksempel står der i Mormons Bog, at mænd kun bør have en hustru (se Jakob 2:27-29), medmindre Herren befaler sit folk at »skaffe [ham] efterkommere« (Jakob 2:30). Praktiseringen af flerkoneri af de første sidste dages hellige førte til en stigning af antallet af børn, som Kirkens medlemmer fik. De første sidste dages hellige troede på, at grundlæggelsen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige omfattede en gengivelse af fordums principper og praksisser, som de står i Bibelen. Det står tydeligt i Bibelen, at fremtrædende bibelske personer – deriblandt Abraham, Isak, Jakob, Moses og David – praktiserede polygami (se »Flerkoneri i Kirtland og Nauvoo«, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng).

Hvordan var praktiseringen af polygami for de første sidste dages hellige?

Praktiseringen af polygami var svær for mange af de første sidste dages hellige. Det medførte voldsom forfølgelse fra omverdenen og gik især i begyndelsen, hvor det blev indført, imod mange af medlemmernes følelser (se »Flerkoneri i Kirtland og Nauvoo«, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). Det skabte også nogle udfordrende familiedynamikker og lagde økonomisk pres på polygame sidste dages hellige familier, der prøvede at tjene til livets ophold i det barske terræn i det vestlige Amerika (se »Flerkoneri og familier i det tidlige Utah«, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng).

Der var dem, der forblev trofaste medlemmer af Kirken, men valgte ikke at praktisere flerkoneri. Der var også medlemmer, der afviste tanken og besluttede sig for at forlade Kirken (se »Flerkoneri i Kirtland og Nauvoo«, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Skilsmisse var let tilgængelig for sidste dages hellige, der var ulykkelige i polygame ægteskaber (se »Polygamy Then and Now«, newsroom.churchofjesuschrist.org).  Ikke desto mindre, så troede de første mormoner, der praktiserede polygami, at de fulgte en befaling fra Gud, og troede på, at de ville blive velsignet for deres lydighed. Udover det, så var mange polygame familier lykkelige, varme og kærlige (se »Flerkoneri og familier i det tidlige Utah«, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng).

Tror sidste dages hellige på polygami i vore dage?

I vore dage forbyder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige praktiseringen af polygami. Gordon B. Hinckley (1910-2008), en tidligere præsident for Kirken, forklarede Kirkens holdning til polygami:

»Jeg ønsker kategorisk at fastslå, at denne kirke ikke har noget at gøre med dem, som praktiserer flerkoneri …

Hvis nogle af vore medlemmer afsløres i at praktisere flerkoneri, bliver de udelukket, hvilket er den mest alvorlige straf, Kirken kan pålægge. Ikke alene er de involverede i direkte modstrid med landets love, de er også i modstrid med denne kirkes love. Vi er forpligtet af en af vore trosartikler. Den lyder: ›Vi tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde loven‹ (TA 1:12). Man kan ikke adlyde loven og bryde loven på samme tid …

For mere end et århundrede siden åbenbarede Gud tydeligt til sin profet Wilford Woodruff, at udøvelsen af flerkoneri skulle ophøre, hvilket betyder, at det nu er imod Guds lov. Selv i lande, hvor landets eller religiøse love tillader flere koner, er Kirkens lære, at ægteskabet skal være monogamt og accepterer ikke, at de, som udøver flerkoneri, bliver medlemmer« (se »Hvilke spørgsmål stiller folk om os?«, Liahona, jan. 1999, s. 84).

Hvad tror sidste dages hellige angående ægteskab og familie?

Sidste dages hellige tror på, at ægteskab mellem en mand og en kvinde er en vigtig del af Guds plan for sine børn. Gå ind på komtilkristus.org for at få mere at vide om, hvad mormonerne tror på angående ægteskab og familie.