Opdragelse af børn i en tid med teknologi

Få mere at vide om, hvad mormonfamilier tror på om kvalitetstid med familien

Forældre og børn ude i naturen

Hvem er mormonerne, og hvad tror mormonerne på angående familier?

Mormonerne er også kendt som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (SDH-kirken). Ligesom mange andre gode mennesker rundt om på jorden, så er mormonerne kendte for deres tro på vigtigheden af børn og familie. Men ligesom mange andre, så er mormonerne klar over, at det ikke altid nemt at være en god forælder. Forældre i mormonfamilier ved kun alt for godt, at udover de mange glædelige oplevelser, der kommer ved at være forælder, så er der adskillige øjeblikke med grædende børn, snavsede tallerkener og endeløse huskelister.

Der er så mange råd derude og så mange krav til forældrenes tid, at det kan være svært at sænke farten og bare nyde at være forælder. Men det er yderst vigtigt, at forældre tager en pause fra bekymringer om, at de ikke gør tingene perfekt og fra livets hurlumhej, og bruger tid på at være sammen med deres børn. I Mormons Bog står der, at da Jesus Kristus besøgte Amerika, brugte han sin tid på at undervise og tjene andre. Under sit vigtige arbejde afså han tid til kun at fokusere på børnene. »Han tog deres små børn, et efter et, og velsignede dem og bad til Faderen for dem« (3 Nefi 17:21). Da Frelseren ved sit eksempel havde vist vigtigheden af at bruge tid på at elske og tage sig af børnene, indbød han alle de tilstedeværende til også at fokusere på dem ved at sige: »Se jeres små« (3 Nefi 17:23).

Hvordan kan jeg styrke mit forhold til min familie?

Forældre i vore dage kan følge Frelserens eksempel og invitation. En mor skrev om, hvad det virkelig at se på sit barn betød for hende. Hun sagde: »Jeg oplevede første gang det ›at se‹, da min første datter var nyfødt. Hendes lille, vedholdende gråd havde vækket mig omkring midnat, og jeg var ved at gøre mig klar til at give hende mad, da det skete. Hun åbnede sine øjne, og i nogle smukke lange øjeblikke så hun mig direkte ind i øjnene. Mens hun og jeg virkelig ›så‹ hinanden for første gang, fornemmede jeg noget om det evige bånd, som vi delte« (Jan Pinborough, »Forældreomsorg – træk stikket ud«, Liahona, juni 2014, s. 17).

Videnskabelige studier har fundet ud af, at den nonverbale kommunikation, der sker, når forældre og nyfødte ser på hinanden, er yderst vigtig for barnets sunde udvikling (se Pinborough, »Forældreomsorg – træk stikket ud«, s. 17). Efterhånden som vores børn bliver større, har de brug for, at vi »ser på« dem eller bruger tid på at få et forhold til dem på forskellige, men vigtige måder. Men hvordan kan forældre afsætte tid til virkelig at få et forhold til deres børn i en så hektisk verden? Mormonfamilier tror på, at det kræver mere disciplin og selvkontrol fra forældrenes side end fra børnenes side at skabe et stærkt bånd mellem forældre og børn.

Mormonfamilier tror også, at det at få et forhold til børn kan kræve et bevidst valg om at slukke for vores elektroniske enheder. Mormonfamilier lærer, at det at bruge kvalitetstid med børn »kan betyde at modstå fristelsen til at tjekke sms’er eller at rulle ned gennem indlæg på de sociale medier. Det kan indebære at indføre velovervejede medieregler for en selv og ens familie, sætte grænser, der beskytter den hellige tid, som vi dagligt giver hinanden i vores familie« (Pinborough, »Forældreomsorg – træk stikket ud«, s. 17).

Kirkens ledere har lagt vægt på, hvor vigtigt det er for forældre at slukke for deres elektroniske enheder for at bruge mere tid sammen med deres børn. For eksempel har Rosemary M. Wixom, tidligere præsident for Kirkens verdensomspændende organisation for børn (Primary) sagt: »Dyrebare øjeblikke med muligheder for at agere og samtale med vore børn forsvinder, når vi bliver optaget af forstyrrelser. Hvorfor ikke vælge en tid hver dag, hvor vi afbryder teknologien og tager forbindelse til hinanden? Sluk ganske enkelt for alt. Når I gør det, vil der sikkert til at begynde med være stille i hjemmet. I kan måske endda føle jer fortabte med hensyn til, hvad I skal gøre eller sige. Når I så viser jeres børn fuld opmærksomhed, opstår der en samtale, og I kan nyde at lytte til hinanden« (»De ord, vi taler«, Liahona, maj 2013, s. 82).

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Mormoner er kristne, der tror på, at Jesus Kristus er det fuldkomne eksempel på, hvordan vi skal behandle vores familiemedlemmer. Mormonfamilier finder og fred og lykke ved ikke blot at tilbringe tid sammen, men også i deres tro på, at hellige familieforhold kan fortsætte på den anden side af graven på grund af Jesus Kristus. Gå ind på mormon.org for at få mere at vide om Guds plan for dig og din familie.