Opdatering: Møder for Kirkens medlemmer midlertidigt suspenderet over hele verden

Lokale ledere skal i råd afgøre, hvordan man gør det muligt at få nadveren mindst en gang om måneden

kirke bygning

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har den 12. marts udsendt følgende brev til Kirkens medlemmer verden over.

Kære brødre og søstre

Som lovet i vores brev af 11. marts 2020 følger vi fortsat ændringer i situationen i forbindelse med COVID-19 over hele verden. Vi har overvejet råd fra lokale kirkeledere, regeringsrepræsentanter og læger og har søgt Herrens vejledning omkring dette. Vi kommer nu med følgende opdaterede retningslinjer.

Med omgående virkning er alle offentlige sammenkomster for medlemmer af Kirken midlertidigt suspenderet over hele verden indtil videre. Dette omfatter:

  • Stavskonferencer, lederskabskonferencer og andre større sammenkomster
  • Alle offentlige gudstjenester, herunder nadvermøder
  • Aktiviteter i grene, menigheder og stave

Hvor det er muligt, bedes alle nødvendige lederskabsmøder afholdes via teknologi. Specifikke spørgsmål kan rettes til lokale præstedømmeledere. Yderligere retningslinjer i forbindelse med andet vil komme.

Biskopper skal rådføre sig med deres stavspræsident for at afgøre, hvordan man gør det muligt for medlemmer at få nadveren mindst en gang om måneden

Vi opfordrer medlemmer til i deres omsorgsindsats at tage sig af hinanden. Vi bør følge Frelserens eksempel på at velsigne og opløfte andre.

Vi bærer i denne tid med usikkerhed vidnesbyrd om Herrens kærlighed. Han vil velsigne jer til at finde glæde, når I gør jeres bedste for at efterleve Jesu Kristi evangelium i alle situationer.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum