Jeres plan, at bringe jer til ham

Velkommen Velkommen til et samfund, hvor alle prøver at leve, som Jesus lærte os. Kom og se, hvad vi tror på KomTilKristus.org
Dette er kirke Kirke begynder om søndagen, men ender det der? Forestil dig, at kirke nåede ud over bygningens fire vægge og inspirerede os hver dag.
Family

Vision

»Indbyd alle Guds børn på begge sider af sløret til at komme til deres Frelser, modtage det hellige tempels velsignelser, nyde varig glæde og opnå evigt liv.« - PRÆSIDENT RUSSELL M. NELSON

Prioriteter

 • Følge profeten
 • Invitere en ven med til et nadvermøde
 • Tage en forfader med til templet
Goals-eng

Mål

 • Nyd velsignelser ved daglig omvendelse.
 • Søg bønsomt muligheder for at drage omsorg.
 • Vær konstant opmærksom på den opvoksende generation.
 • Indbyd familie, slægtninge og venner til nadvermødet for at lære om Kristus.
 • Del Kirkens budskaber på internettet med familie og venner.
 • Hav i menighedsrådet fokus på, hvordan man hjælper medlemmer og venner med at få fremgang personligt og som familie på pagtsstien.
 • Tag jer godt af nye og tilbagevendende medlemmer.
 • Styrk vores tro på Jesus Kristus ved med omtanke at helligholde sabbatten i hjemmet og i kirken.
 • Vær fuldt engageret i »Kom og følg mig« og søg personlig åbenbaring gennem bøn.
 • Vær værdig til en tempelanbefaling.
 • Tag slægtsnavne med til Herrens hus og hjælp andre med at gøre det samme.
 • Gør det til en høj prioritet at forene hele familier på begge sider af sløret.

Indikatorer på fremgang

Menigheds- og stavsledere kan måle fremgangen ved at følge disse nøgleindikatorer fra kvartalsrapporten:

 • Omsorgsinterview
 • Personer, der er begavet i templet og har en gyldig tempelanbefaling
 • Nadvermødetilstedeværelse
 • Medlemmer, der har indsendt navne på forfædre til tempelordinancer

Iværksættelse

De specifikke handlinger medlemmer bør tage for at hjælpe enkeltpersoner og familier til at
deltage i arbejdet med frelse er en vigtig del af områdeplanen.

Ledere: Medlemmer af koordinerende råd samt stavs- og menighedsråd bør bønsomt udvikle specifikke trin de vil tage for at opnå områdets vision, prioriteter og mål. Ledere opfordres til bønsomt at overveje specifikke navne på personer, de skal fokusere på.

Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier opfordres til at sætte specifikke målbare mål på små kort for at hjælpe dem til at fokusere deres indsats i de tre prioriteter af områdeplanen i deres eget liv.

Ansvar og opfølgning: Områdehalvfjerdsere opfordrer stavspræsidenter til at udvikle meningsfulde måder at implementere områdeplanen på og fortsat følge op med dem på deres fremgang. Stavspræsidenter opfordrer ligeledes biskopper til at arbejde med præstedømme- og organisationsledere for at udvikle måder at implementere områdeplanen på og følger på samme måde op og opmuntrer dem.

Download PDF

Planlæg | Kort

Kom og se, hvad vi tror på www.KomTilKristus.org

Family at Preston Temple