Templer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige: Indviede Herrens huse

Lær mere om sidste dages hellige templer og tempelindvielser

Sidste dages hellige templer er hellige bygninger, der er indviet til Gud.
Sidste dages hellige templer er hellige bygninger, der er indviet til Gud.

Hvad er et sidste dages hellige tempel?

Sidste dages hellige tror, at templet er mere end en smuk bygning. De tror, at templet bogstaveligt talt er Herrens hus. Templet er et helligt sted, hvor sidste dages hellige tilbeder Jesus Kristus og lærer om ham. I de sidste dages helliges hellige skrift står der, at templet er »et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et undervisningens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, et Guds hus« (Lære og Pagter 109:8). For sidste dages hellige er templer noget andet end kirkebygninger. Sidste dages hellige tror, at templer er det tætteste sted på himlen på jorden.

Hvad sker der i et sidste dages hellige tempel?

I templet lærer sidste dages hellige om Guds plan for hans børn og indgår hellige pagter eller løfter om at følge ham. I templer udfører sidste dages hellige også ordinancer, såsom døb for afdøde familiemedlemmer, der døde uden muligheden for at modtage disse ordinancer. Der henvises i Bibelen til dåb for de døde (se 1 Korinther 15:29). Sidste dages hellige tror også, at par og familier i templet kan blive beseglet eller knyttet sammen for al evighed. Disse beseglinger gør det muligt for familieforhold at fortsætte på den anden side af graven. Muligheden for familien at være sammen ikke blot i dette liv, men også i evigheden, er en af de største gaver, som loves i Jesu Kristi evangelium.

Hvad er en sidste dages hellige tempelindvielse?

Før sidste dages hellige begynder at bruge et nyt tempel, holder de en særlig indvielsesceremoni. Sidste dages hellige tempelindvielser omfatter typisk musik og taler af kirkeledere. Ved en sidste dages hellig tempelindvielse beder en kirkeleder også en indvielsesbøn. I denne bøn indvier kirkelederen templet til Guds værk og beder Gud om at velsigne det (se »Indvielse«, newsroom.churchofjesuschrist.org).

For at komme ind i templet, når det er blevet indviet, skal man være et værdigt medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og have været døbt i mindst et år. Men før et sidste dages hellig tempel bliver indviet, er templet åbent for offentligheden i flere uger. Denne periode kaldes typisk for et »åbenthus«. Under et åbenthus kan offentligheden blive guidet rundt i templet og lære mere om det hellige og vidunderlige arbejde, der udføres der.

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Gå til komtilkristus.org for at lære mere om sidste dages hellige templer, og hvordan de er en del af Guds plan for dig og din familie.