Mormons Bogs 21-dages udfordring

Kom tættere på Kristus på 21 dage.

Find ud af, hvordan Mormons Bog kan bringe dig tættere på Jesus Kristus

1 Nefi 3:7

Jeg vil tage af sted og gøre det, som Herren har befalet - for jeg ved, at Herren ikke giver nogen befalinger til menneskenes børn - uden at han bereder en vej for dem - så de kan udføre det, som han befaler dem.

Alma 37:44 

For se, det er lige så let at give agt på Kristi ord - som vil udpege en ret vej til evig salighed for jer - som det var for vore fædre at give agt på dette kompas - som udpegede en ret vej til det forjættede land for dem.

Alma 32:28

Se, hvis I giver plads til, at et frø kan blive sået i jeres hjerte - se, hvis det er et sandt frø eller et godt frø - se, da vil det begynde at svulme i jeres bryst - for det begynder at udvikle min sjæl - ja, det begynder at oplyse min forstand.

Mosija 2:41

Jeg [ønsker] af jer, at I skal tænke på - den velsignede og lykkelige tilstand for dem, der holder Guds befalinger. For se, de er velsignede i alt, både timeligt og åndeligt - og hvis de holder trofast ud til enden, bliver de modtaget i himlen - så de derved kan bo hos Gud i en tilstand af aldrig ophørende lykke.

Eter 12:27

Jeg giver menneskene svaghed, så de kan være ydmyge - og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for mig - for hvis de ydmyger sig for mig og har tro på mig - så vil jeg gøre det svage stærkt for dem.

1 Nefi 17:13 

Og jeg vil også være jeres lys i ørkenen - og jeg vil berede vejen for jer - og I skal vide, at det er af mig, at I bliver ført.