Mormons Bog, fordums skrift: Hvem skrev den, og hvordan blev den oversat?

Lehi prædiker for folk i by
Mormons Bog indeholder optegnelser, der er skrevet af fordums profeter. Den lærer os om tro på Jesus Kristus.

Hvad handler Mormons Bog om?

Mormons Bog er en hellig optegnelse, som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige betragter som hellig skrift ved siden af Bibelen. Dens fremkomst er en vigtig del af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie.   Mormons Bog handler om historien om to store civilisationer, der boede i det fordums Amerika. En af disse civilisationer immigrerede til Amerika fra Jerusalem 600 f.Kr., og den anden emigrerede fra Mellemøsten meget tidligere (se Indledning til Mormons Bog).

Mormons Bog indeholder dele af de to civilisationers sociale og politiske historie. Men endnu vigtigere handler Mormons Bog om Guds forhold til disse fordums folk og vidner om Guds kærlighed til og barmhjertighed mod alle hans børn. Sidste dages hellige tror, at Mormons Bog indeholder Jesu Kristi evangeliums fylde (se Joseph Smith–Historie 1:34). Den største begivenhed i bogen er beretningen om Jesu Kristi besøg i Amerika efter hans død og opstandelse.

Hvem skrev Mormons Bog?

Sidste dages hellige tror, at Mormons Bog indeholder dele af optegnelser, der er skrevet af mange fordums profeter (se »En kort forklaring om Mormons Bog«). Disse profeter indgraverede deres optegnelser på gyldne plader. Deres optegnelser blev samlet og forkortet til en mere kortfattet optegnelse af en profethistoriker, der hed Mormon. Mormons Bog bærer hans navn. Efter Mormons død færdiggjorde hans søn, Moroni, optegnelsen og begavede pladerne for at beskytte dem.

Hvor kom Mormons Bog fra?

Den 23. december 1805, århundreder efter Mormon og Moronis død, skete en anden afgørende begivenhed i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie, da en dreng, der hed Joseph Smith, blev født. Da Joseph var 17, viste en engel sig for ham, da han bad (se Joseph Smith–Historie 1:27-33). Joseph fik af Moroni at vide, at den gamle optegnelse, som han og hans far færdiggjorde, var skrevet på gyldne plader og begravet i en bakke tæt på hans hjem ude på landet i staten New York. Moroni fortalte også Joseph, at Gud havde en særlig mission, han skulle udføre, at han skulle have pladerne, og at Gud havde forberedt en måde, hvorpå de kunne blive oversat.

Hvilken rolle spiller Mormons Bog i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie?

Oversættelsen af Mormons Bog var virkelig en mirakuløs begivenhed i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie.   Joseph Smith havde som en fattig bondedreng meget lidt formel uddannelse. Han manglede evnen til selv at oversætte optegnelsen, så han havde brug for guddommelig hjælp.

For at hjælpe Joseph med den vigtige opgave at oversætte den hellige skrift havde Gud forberedt nogle værktøjer. To af disse værktøjer blev kaldt Urim og Tummim – et par særlige sten eller »oversættere,« som Joseph fandt sammen med pladerne (se Joseph Smith–Historie 1:35). Lignende værktøj blev anvendt af profeter i Det Gamle Testamente (se 2 Mosebog 28:30). Joseph brugte disse sten til at fortolke og diktere optegnelsen til skrivere. Han brugte også en anden sten, der blev kaldt en seersten, som hjælp ved oversættelsen. Han vidnede, at han kun kunne oversætte bogen »ved Guds gave og kraft« (»Mormons Bogs oversættelse«, Evangeliske emneessay, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays).

I dag er Mormons Bog blevet oversat fra engelsk til mere end 100 sprog (se »Mormons Bog på 110 sprog«, Liahona, maj 2015, s. 137). Den har hjulpet millioner af mennesker overalt i verden med at komme tættere på Jesus Kristus og lære om hans evangelium.

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Mormons Bog handler om tro, omvendelse og at finde sand lykke. Mormons Bog handler også om Guds kærlighed til alle hans børn, også dig. Gå til komtilkristus.org for at læse mere om Mormons Bog og få et gratis eksemplar.