Modtag åndelig vejledning af Herren Jesus Kristus

  Budskab fra områdets ledelse

  une fille
  Ældste Paul V. Johnson – USA
  Ældste Paul V. Johnson – USA Områdehalvfjerdser – Områdepræsident for Det Europæiske Område

  Har I nogensinde været i en vanskelig situation og følt, at I havde brug for vejledning af Herren? Han kender jer og vejleder os, når det er mest behjælpsomt. Vi kan øge vores chance for at føle og forstå hans vejledning.

  Vi får vejledning på mange måder. Vi har adgang til de hellige skrifter og de levende profeters og apostles ord. Vi modtager vejledning af ledere og vores nærmeste. Vejledning kan også komme i drømme, syner eller besøg, men det meste af den direkte inspiration, vi modtager, kommer gennem Åndens stille, sagte stemme. Herren har sagt: »Jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden … Se nu, dette er åbenbarelsens ånd«.1 Tanker kommer til vores sind og følelser til vores hjerte. Ånden kan tale til os gennem tanker og følelser. Hvis vi ikke passer på, kan vi gå glip af denne form for kommunikation.

  Præsident Packer sagde: »Ånden kræver ikke vores opmærksomhed ved at råbe op eller ruske kraftigt i os. Den hvisker tværtimod. Den påvirker os så blidt, at hvis vi er optaget af andet, så vil vi måske slet ikke fornemme den …

  Indimellem vil den gøre netop så kraftigt et indtryk på os, at vores opmærksomhed bliver vakt. Men hvis vi ikke retter os efter denne blide fornemmelse, så vil Ånden for det meste fjerne sig fra os og vente, til vi selv søger den.«2

  Hvis inspiration fra Ånden sædvanligvis kommer gennem stille tanker og blide følelser, hvordan kan vi så øge vores evne til at genkende den inspiration? Hvis nogen hviskede til os, og vi kæmpede med at høre dem, ville vi naturligt forsøge at mindske al anden støj, der forstyrrer den hvisken, og også prøve på at komme tættere på personen, der hvisker til os.

  Der er ting i vores liv, der skaber åndelig »støj«, og det kan forstyrre vores evne til at forstå eller endda føle inspiration fra Ånden. Meget af det, der kommer gennem medierne i dag, er ikke opløftende og kan skabe åndelig støj i vores liv. Vi kan også blive så opslugt af de sociale medier og være så fokuserede på vores digitale enheder, at vi går glip af tid uden verdens støj, der hjælper os til at føle inspiration fra Herren. Synd skaber åndelig støj i vores liv. Omvendelse, korrekt overholdelse af sabbatsdagen og at finde stilletid til at studere evangeliet, grunde og bede bringer os tættere på Herren og mindsker verdens støj. Dette øger vores evne til at føle og forstå tanker og følelser fra Helligånden.

  Vi bør være påpasselige med ikke at forsøge at tvinge eller insistere på vejledning fra Herren i alt. Ældste Dallin H. Oaks har sagt: »Et ønske om at blive ledt af Herren er en styrke, men det skal følges op af en forståelse af, at vor himmelske Fader overlader mange beslutninger til os. Det at træffe personlige beslutninger er en af de kilder til udvikling, som vi skal gøre brug af i dette jordiske liv …

  Vi bør gennemtænke tingene i vores sind og benytte os af den fornuft, som vor Skaber har nedlagt i os. Derefter kan vi bede om vejledning og følge den, hvis vi modtager den. Hvis vi ikke modtager nogen vejledning, må vi træffe et valg efter bedste evne. Mennesker, som vedbliver med at søge åbenbaring om emner, som Herren har valgt ikke at sige noget om, vil måske skabe et svar ud fra deres egen fantasi eller partiskhed, eller måske modtager de et svar gennem falsk åbenbaring.«3

  Når vi lever i overensstemmelse med vores pagter og finder måder at fjerne støjen omkring os på, kan vi nemmere modtage vejledning fra Herren, når han giver den.

  ______________________

  1. L&P 8:2-3.

  2. Boyd K. Packer, Herrens lys, Den danske Stjerne, juli 1983, s. 30-31.

  3.  Dallin H. Oaks, Vores stærke sider kan blive vores undergang, Stjernen, maj 1995, s. 15.