Budskab fra områdeledelsen

Lær vor Frelser Jesus Kristus at kende

Jeg ved, at hans søn, Jesus Kristus, forløste os fra synd. Jeg lover jer, at når I beder, studerer skrifterne, tjener andre, indgår pagter med Herren og vidner om ham, vil I lære jeres Frelser Jesus Kristus endnu bedre at kende

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Ældste Tarmo Lepp, Estland
Ældste Tarmo Lepp, Estland Områdehalvfjerdser, Det Nordeuropæiske Område

Ældste Tarmo Lepp, Estland Områdehalvfjerdser Missionærerne fortalte mig om Jesus Kristus, hans liv og hans lærdomme, da jeg var en ung mand. Nu hvor jeg har været medlem af Kirken i 30 år, spørger jeg sommetider mig selv, om jeg virkelig kender min Frelser Jesus Kristus. Svaret er: Ja, jeg kender ham, og det gør I også.

Men ligesom mennesker, som vi ikke har været i kontakt med i lang tid, bliver fremmede for os, kan vor Frelser også blive fremmed for os. Det er en vedvarende proces at lære ham at kende og at kende ham. Jeg ønsker at fortælle jer om nogle af de ting, jeg har gjort, som har hjulpet mig til at lære Kristus bedre at kende og til bestandigt at kende ham.

pix2

Bøn

»Tro mod sandheden« lærer os om bøn: »Din himmelske Fader elsker dig og kender dine behov, og han ønsker, at du vil tale med ham gennem bøn … Når du gør dig til vane at nærme dig Gud i bøn, vil du komme til at kende ham og komme ham nærmere. Dine ønsker vil blive mere som hans. Du vil være i stand til at sikre de velsignelser for dig selv og andre, som han er rede til at give, hvis du blot vil spørge i tro« (1). Da jeg begyndte at bede, kom jeg tættere på min himmelske Fader og hans Søn. Regelmæssig bøn hjælper med at bevare dette tætte forhold. Jeg er taknemmelig for bønnens kraft.

pix3

Skriftstudium

Mormons Bog bruger følgende ord til at beskrive Mosijas sønner: »… og de havde vokset sig stærke i kundskaben om sandheden, for de var mænd med en sund forståelse, og de havde gransket skrifterne flittigt, for at de kunne kende Guds ord« (2). Dagligt skriftstudium hjælper os til at være modtagelige over for Helligåndens hvisken. Det styrker vores tro, hjælper os til at modstå fristelser og hjælper os til at lære vor himmelske Fader og hans elskede Søn at kende.

pix4

Tjeneste

Skriftstudium hjælper os til at lære Frelseren at kende. Men det er ikke nok blot at kende ham; vi må også blive som ham. For at blive som Frelseren er man nødt til at handle. Ved at tjene andre er vi Kristi medtjenere.

Da jeg var ung i Kirken, var der svære tider i mit hjemland, og mange havde det svært økonomisk. Jeg leverede sommetider mad til medlemmerne i min gren og efterlod anonymt poserne ved deres dør. Jeg elskede tanken om, at når de fandt posen med mad uden at vide, hvem der havde efterladt den, ville de takke Gud og ikke mig. En af mine yndlingshistorier fra skriften er lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Samaritaneren havde ikke planlagt at gøre de gode gerninger den dag, men han så behovet og handlede. Jesus sagde til en lovkyndig i slutningen af denne beretning: »Gå du hen og gør ligeså!« (3). Dette budskab fra Jesus er også rettet til os. Ved at hjælpe andre vil vi være i stand til at føle det, som Jesus følte, da han tjente andre.

pix5

Pagter

Pagter indgås mellem to eller flere parter. Når vi indgår pagter i Kirken, er vi den ene part, og den anden er Gud. Vores første pagt er dåbspagten, og ved indgåelse af denne pagt lovede vi at påtage os Jesu Kristi navn. Om søndagen deltager vi i nadvermødet for at forny vores dåbspagt. I templerne indgår vi pagter, der vil være gældende, selv efter vi har forladt denne verden.

Præsident Nelson har sagt, at vi »forøger … Frelserens kraft i vores tilværelse, når vi indgår hellige pagter og nøje overholder disse pagter. Vores pagter binder os til ham og giver os guddommelig kraft« (4). For at hjælpe andre til at øge Frelserens kraft i deres liv kan vi opmuntre og hjælpe dem til at modtage guddommelige ordinancer og pagter.

Baptism

Vidnesbyrd om Jesus Kristus

Vores personlige vidnesbyrd begynder normalt med en andens vidnesbyrd. Min søster bar sit vidnesbyrd for mig efter sin dåb. Jeg fik et ønske om at høre mere om det, min søster havde vidnet om. Så kom missionærerne og vidnede om Jesus Kristus, hans evangelium og den genoprettede kirke. Det var så kraftfuldt, at det fuldstændigt ændrede mit liv. På et øjeblik var en ateist blevet en troende, der ønskede at følge Kristi lære og eksempel. På samme måde kan vores vidnesbyrd ændre en andens liv. På grund af vores vidnesbyrd kan nogen lære Kristus at kende, som de ikke kendte før.

Jeg vidner for jer om, at jeg ved, at vi har en kærlig himmelsk Fader. Jeg ved, at hans søn, Jesus Kristus, forløste os fra synd. Jeg lover jer, at når I beder, studerer skrifterne, tjener andre, indgår pagter med Herren og vidner om ham, vil I lære jeres Frelser Jesus Kristus endnu bedre at kende.


1. Tro mod sandheden – Bøn
2. Alma 17:2
3. Luk 10:37
4. Præsident Russell M. Nelson, »Træk Jesu Kristi kraft ind i jeres liv«, Liahona, maj 2017.