Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges vækst i hele verden

Et blik på, hvor hurtigt Kirken vokser over hele kloden

Flere end 70.000 missionærer for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tjener rundt om i verden.
Flere end 70.000 missionærer for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tjener rundt om i verden.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige begyndte med seks medlemmer i USA i 1830 og har nu flere end 15 millioner medlemmer over hele verden, hvor flere folk slutter sig til Kirken hvert år (se »Worldwide Statistics«, nyheder-dk.jesukristikirke.org/fakta-og-statistikker). Se på nogle flere informationer om Kirkens virke og vækst over hele verden.

Hvad gør Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Medlemmer af Kirken mødes i mere end 30.000 forsamlinger over hele kloden. Forsamlingerne mådes hver uge om søndagen i deres lokale kirkebygninger for at tilbede Gud og lære om hans evangelium. Jesu Kristi Kirke har også 4.918 slægtshistoriske centre i 153 lande, hvor både kirkemedlemmer og ikke-medlemmer kan finde oplysninger om deres forfædre. Siden 1985 har Kirken tilvejebragt humanitær hjælp, deriblandt hjælp ved katastrofer og hjælp til flygtninge, i mere end 189 lande. Den sponsorer også verdensomspændende velfærdsinitiativer såsom kørestole og vaccinationsprogrammer (se »Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used«, newsroom.churchofjesuschrist.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources og »Worldwide Statistics«, nyheder-dk.jesukristikirke.org/fakta-og-statistikker). Uddannelse er også en prioritet for Kirken, som har fire universiteter og colleges og har flere end 407.900 elever i alderen 14-18, der er indskrevet i seminarprogrammer for unge.

Hvad gør missionærer for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Meget af Kirkens vækst kommer gennem indsatsen fra missionærer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Missionærer i Jesu Kristi kirke er en af de mest genkendelige elementer i Kirkens indsats på at række ud. Faktisk har Kirken flere end 74.000 missionærer over hele jorden (se »Missionary Program«, nyheder-dk.jesukristikirke.org)! Har du nogensinde undret dig over, hvem missionærerne for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er, så er de almindelige medlemmer af Kirken, der vælger at bruge mellem halvandet og to år på at undervise andre som ulønnede, fuldtidsfrivillige, der stræber efter at være Jesu Kristi tjenere. Deres hovedformål er at hjælpe folk til at komme til Kristus ved at undervise dem om hans gengivne evangelium. Missionærer for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bruger ikke kun deres tid på at undervise folk om Jesus Kristus, de følger også Jesu Kristi eksempel ved at bruge tid på at hjælpe andre i deres lokalsamfund.

Family kneeling to pray

Hvad er templer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Udover kirkebygninger, som bruges til almindelige gudstjenester om søndagen, så tilbeder de sidste dages hellige også i templer over hele jorden. Præsident Thomas S. Monson, Kirkens præsident, forklarede, at »for medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er templet det helligste sted på jorden. Det er Herrens hus« (»Templets velsignelser«, Liahona, okt. 2010, s. 13).

I de sidste årtier er antallet af templer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige steget betydeligt for at tilgodese Kirkens verdensomspændende vækst. I midten af 1981 havde Kirken kun 19 fungerende templer, ved slutningen af 2000, var der 100 fungerende templer (se Gordon B. Hinckley, »Dette storslåede år ved årtusindskiftet«, Liahona, jan. 2001, s. 81). I februar 2017 var der 155 fungerende sidste dages hellige-templer over hele kloden, med 11 templer under opførelse og yderligere 11 templer, der er blevet bekendtgjort, men hvor opførelsen endnu ikke er begyndt. De 11 templer, der er under opførelse omfattede templer i Paris i Frankrig; Tucson i Arizona; Meridian i Idaho; Cedar City i Utah; Rom i Italien; Concepción i Chile; Barranquilla i Colombia; Kinshasa i Den Demokratiske Republik Congo; Durban i Sydafrika; Fortaleza i Brasilien og Lissabon i Portugal (se »Mormon Temples Currently Under Construction«, newsroom.churchofjesuschrist.org). Gå ind på churchofjesuschrist.org/temples for at se en liste over nuværende templer.

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Millioner af mennesker over hele verden har fundet fred, fællesskab og svar på deres spørgsmål i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Gå ind på komtilkristus.org for at finde ud af, hvordan du kan mødes med Kirkens missionærerne i dit område.