Hvorfor drikker mormoner ikke alkohol, te og kaffe?

Få mere at vide om mormonernes sundhedslov: Visdomsordet

Ud over at undgå skadelige vaner som at drikke alkohol og bruge tobak tror mormoner på betydningen af at spise frugt og grøntsager.

De fleste mennesker ved, at mormoner har »regler« om, hvad de bør og ikke bør. Det er sandt, at mormoner følger en sundhedslov, der kaldes for visdomsordet. Men i stedet for at tænke på visdomsordet som blot et sæt regler eller en liste over, hvad man bør og ikke bør, så betragter mormonerne visdomsordet som en åbenbaring fra Gud, der giver sit råd om, hvordan man lever sundt.

Profeten Joseph Smith modtog visdomsordet som en åbenbaring fra Gud i 1833. I dag er visdomsordet nedskrevet i en bog med hellig skrift, der hedder Lære og Pagter (se Lære og Pagter 89, afsnitsindledning). Mormoner betragter det som et privilegium så vel som et ansvar at følge visdomsordet og er taknemlige for velsignelserne bestående af sundhed og styrke, der kommer, når de efterlever dets råd.

Visdomsordet

Drikker mormoner alkohol, te og kaffe?

I visdomsordet befaler Herren mormoner at afholde sig fra skadelige stoffer. Mormoner får at vide, at de ikke skal drikke noget indeholdende alkohol (se Lære og Pagter 89:5-7). Mormoner får også at vide, at de ikke skal drikke »hede drikke«, hvilket betyder kaffe og enhver form for te, der ikke er urtete (se Lære og Pagter 89:9), og ikke at bruge tobak (se Lære og Pagter 89:8). Sidste dages hellige profeter har også lært os, at mormoner bør afholde sig fra at bruge narkotika og at misbruge medicin (se Til styrke for de unge, hæfte, 2011, s. 26).

Hvad kan mormoner spise og drikke?

Ud over instruktioner om, hvad man ikke bør indtage, kommer visdomsordet også med kloge råd om, hvad der er godt for vores legeme. I visdomsordet erklærer Herren, at frugter og grøntsager bør spises med »fornuft og taksigelse« (Lære og Pagter 89:11). Han instruerer også mormoner om, at kød er »bestemt til menneskets nydelse« og bør spises »sparsomt« (Lære og Pagter 89:12), og at korn som hvede »er godt som føde for mennesket« (Lære og Pagter 89:16). Mormoner tror også, at vi ud over at passe godt på vores legeme med sund mad også bør passe godt på os selv ved at motionere og få tilstrækkelig søvn (se Lære og Pagter 88:124; se også Til styrke for de unge, s. 25).

Til de hellige, som holder visdomsordet og adlyder befalingerne, har Herren lovet »sundhed i navlen og marv i knoglerne«, »visdom og store skatte af kundskab« og evnen til at »løbe og ikke blive trætte, og … gå og ikke blive matte« (Lære og Pagter 89:18-20). Mormoner tror, at overholdelse af visdomsordet er en beskeden pris at betale for disse storslåede velsignelser.

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Visdomsordet er ikke beregnet til blot at være en liste med regler eller en liste med ting, som det er forbudt mormoner at spise og drikke. Mormoner tror snarere, at visdomsordet er en gave. Det er en hellig åbenbaring fra vor himmelske Fader, som ønsker, at hans børn er sunde og lykkelige. Få mere at vide om nutidsåbenbaring fra Gud ved at besøge mormon.org.