Hvordan man forbedrer timelig selvhjulpenhed

Budskab fra områdets ledelse

Ældste Charles Christopher, Storbritannien
Ældste Charles Christopher, Storbritannien Områdehalvfjerdser

I Storbritannien starter det nye skatteår den 6. april. Som pensioneret finansiel konsulent har datoen mere end en åndelig betydning. Jeg husker de nødvendige forberedelser for at minimere en kundes skatteforpligtelser og at sørge for, at deres sager var i orden til det nye skatteår. Det var en løbende proces, der varede hele året, og som krævede en samlet indsats – forberedelse.

På samme måde kræver timelig selvhjulpenhed forberedelse og er ikke et engangsforetagende. Hvis bare vi kunne træne hårdt en dag om året og så glemme alt om det indtil næste år!

Det kan ikke være sådan! Timelig selvhjulpenhed, evnen til at tage vare på os selv, vores familie og andre er et livslangt arbejde. Det kræver hårdt arbejde, bøn, studium og meditation. Det kræver løsninger, og måske mest af alt tro og selvkontrol.

I denne artikel vil jeg drøfte personlige finanser, som er et aspekt af timelig selvhjulpenhed.

Vi er blevet fortalt: »Hvis I er beredte, skal I ikke frygte.«[1] Tro kommer af at lytte til vore ledere og stole på deres inspirerede vurderinger. Deres råd er for eksempel, at undgå gæld (eller komme ud af gæld hurtigt) ved at leve indenfor vore midler, betale tiende og fasteoffer, så Herren kan åbne himlens vinduer for os.[2]

Jeg har rådgivet mange medlemmer med økonomiske problemer. Det er lidt ligesom at begynde en slankekur. Folk starter stærkt ud, men opgiver så hurtigt, at de ikke har givet det en chance. Få har anvendt principperne, de har lært, længe nok til at lade dem virke. »Du har kundgjort os hårde ord, mere end vi er i stand til at bære«[3]

En kunde, som var en mindre virksomhed, klarede sig godt, men direktøren købte en BMW til 70.000£ mod mit råd. Hans nabo havde trods alt en! Jeg fortalte ham, at han hurtigt ville tage bilen for givet og ville være meget fattigere på grund af det. Han ringede kort tid efter til mig.

 »Du havde ret Chris«, sagde han til mig, »det var kun en klump metal, og nu kan vi ikke betale vores gæld denne måned.«

Virksomheden mislykkedes, og tragedien var, at det ikke havde behøvet at ske.

Vi forsøger at opretholde et image ved at købe med andres opfattelse af os i tankerne! Jeg kalder det »at købe for andre«. Stolthed, egoisme, kald det, hvad I vil, kan have tragiske konsekvenser.

Som modsætning til den ovennævnte historie står »nærige Nick« fra Portugal, som kom til England for at finde arbejde. Han var i tyverne og var gift. Jeg sikrede hans første lån. Han arbejdede hårdt, men andre anså ham for at være et menneske, der ikke var gavmild, kort sagt nærig. Han tog aldrig sin hustru med ud eller tog på ferie og købte heller ikke gaver. Han arbejdede og arbejdede og arbejdede.

Indenfor nogle få år havde han tilbagebetalt sit huslån og sparet nok penge op til at kunne tage tilbage til Portugal, bygge et hus til familien og to lejligheder, som han fremlejede. Sidst jeg hørte, startede Nick en ny virksomhed. »Nærige Nick« var ikke nærig! Han havde en vision, han satte mål og ofrede for sin families sikkerhed. Han købte kun det nødvendige, hans ønsker måtte vente.

Hvad med os? Køber vi »for andre«? Eller er vi tålmodige nok til at vente, så vi ikke kommer i gæld, bortset fra til det nødvendige – muligvis uddannelse, et hus og en simpel bil – og selv der, betaler vi dem hurtigt af. Vi bør betale vores tiende og fasteoffer. Jeg bærer vidnesbyrd for jer om, at Herrens velsignelser er virkelige, og vi vil få fremgang, hvis vi er lydige. Jeg ved dette af personlig erfaring.

Hvis vi har en fod i verden af materielle ting, som vi ikke har råd til, så lad os hurtigt træde tilbage. Lån skal være til de nødvendigheder nævnt, selv hvis jeres sofa godt kunne trænge til at blive udskiftet! Beslut jer for, hvad I vil, sæt mål og lav planer for at opnå jeres ønsker ved at lave et budget. Bed og arbejd for det. Det er ingredienserne for succes![1] Lære & Pagter 38:30

[2] Malakias 3:10

[3] 1 Nefi 16:1