Hvad mormoner tror om Jesus Kristus

Jesus taler med kvinde ved brønd
Mormoner tror, at Jesus Kristus er Guds Søn. Han kom til jorden for at undervise os og vise os den måde, hvorpå vi bør leve.

Har du nogensinde undret dig over, hvad mormoner tror om Jesus Kristus? Ligesom mange andre kristne verden over ser mormoner, der også er kendt som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Jesus Kristus som deres Herre og tilbeder ham som deres Frelser. Meget af det, mormoner tror om Jesus Kristus, minder om det, som andre kristne tror om ham. Men mormoner tror også på mange rene og dyrebare sandheder om Frelseren, der er unikke for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Hvem tror mormoner, at Jesus Kristus er?

Ligesom de fleste kristne tror mormoner, at Jesus Kristus er Guds Søn og verdens Frelser. Men mormoner har den unikke opfattelse, at Gud Faderen og Jesus Kristus er to adskilte personer. Mormoner tror, at Gud og Jesus Kristus er fuldstændig forenede i deres fuldkomne kærlighed til os, men at de hver især er en selvstændig person med sit eget fuldkomne og herliggjorte legeme (se Lære og Pagter 130:22).

Mormoner tror, at alle mænd og kvinder, der nogensinde er blevet født, herunder Jesus Kristus, boede hos Gud som hans åndelige børn før dette liv. Gud ønskede, at vi hver især kom til jorden for at opnå erfaring, lære og udvikle os til at blive mere som ham. Men Gud vidste også, at hans børn alle ville synde, dø og ikke kunne leve op til hans herlighed. Vi havde brug for en Frelser til at overvinde vores synder og ufuldkommenheder og forsone os med Gud. Mormoner tror, at Jesus Kristus blev valgt til at være denne Frelser for længe siden i vores førjordiske eksistens hos Gud. Vi jublede af glæde, da vi blev præsenteret for Guds storslåede plan med hans børn (se Job 38:7).

Hvad tror mormoner om Jesu Kristi liv på jorden?

Mormoner tror, at Jesus blev født som et spædbarn i Betlehem. Som barn af Gud Faderen og en jordisk mor, Maria, voksede han op og lærte om sin guddommelige mission og sin Faders evangelium, linje på linje, forskrift på forskrift (se Lære og Pagter 98:12). Mormoner tror, at Jesus Kristus levede et fuldkomment liv på jorden for at være det fuldkomne eksempel, som vi kunne følge. Han blev Messias, den lovede Frelser for Guds folk, hvis komme profeterne længe havde forudsagt. Skrifterne fortæller, at han underviste i sit evangelium i ord og gerning, mens »han vandrede ad Palæstinas veje, hvor han helbredte de syge, gjorde de blinde seende og opvakte de døde« (»Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«, Liahona, apr. 2000, s. 2).

Mormoner tror også, at Jesus Kristus gennem sin forsoning led ud over al beskrivelse i Getsemane have og på korset for hele menneskehedens synder, så han kunne hjælpe os alle fuldstændigt i alle vores trængsler. Mormoner tror, at Jesus Kristus døde på korset og blev oprejst igen, så hele menneskeheden kunne opstå og en dag vende tilbage og bo hos en kærlig himmelsk Fader. Som den eneste person, der nogensinde levede et fuldstændig syndfrit liv, var Frelseren et fuldkomment offer, et lam uden fejl. Noget enestående for sidste dages hellige er deres tro på, at Jesus Kristus efter sin død besøgte sit folk i Amerika (se Johannes 10:16; 3 Nefi 11).

Hvordan kan jeg blive mere som Jesus Kristus?

Jesus Kristus er det fuldkomne eksempel på alt, der er godt: Tro, håb, næstekærlighed, dyd, kundskab, tålmodighed, ydmyghed, lydighed og enhver anden attråværdig egenskab. Mormoner tror, at når vi stræber efter at udvikle disse egenskaber, vil vi blive mere som Jesus Kristus. Vi kan fortsætte med at blive mere som ham, når vi beder ofte, omvender os fra de fejl, vi begår, og ransager skrifterne for at lære mere om hans liv.

At have tro på Jesus Kristus og følge hans lære er den eneste vej til at finde varig lykke. Vores liv på jorden kan bringe mange trængsler, udfordringer og tilmed hjertesorg. Men som Frelseren lovede i Matthæus 11:28: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.«

Få mere at vide om, hvad mormoner tror om Jesus Kristus og styrk dit personlige forhold til ham ved at besøge mormon.org.