Humanitær hjælp og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Få mere at vide om måder at tjene på i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Både missionærer og almindelige kirkemedlemmer tilbringer meget af deres tid med at hjælpe andre gennem kærlig, kristen tjeneste.
Både missionærer og almindelige kirkemedlemmer tilbringer meget af deres tid med at hjælpe andre gennem kærlig, kristen tjeneste.

Da en mand spurgte Jesus Kristus, hvad det største bud var, forklarede Jesus: »Det første bud er: ›…  du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.‹ Dernæst kommer: ›Du skal elske din næste som dig selv‹« (Markus 12:29-31). Som kristne stræber medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige efter at følge Jesu Kristi bud om at vise kærlighed til vores næste overalt i verden. Sidste dages hellige tror på, at en af de bedste måder at vise kærlighed på er ved at tjene. Inspireret af skriftens formaninger om at elske og tjene andre (se Jakobs Brev 1:27; Alma 34:27-29) hjælper sidste dages hellige deres nødlidende brødre og søstre på mange forskellige måder.

Hvordan tjener Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige andre?

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er involveret i mange forskellige måder at tjene på, der når ud til titusinder af mennesker hvert år rundt om på kloden. Adskillige organisationer inden for Kirken styrer dens tjeneste og nødhjælpsindsats, herunder LDS Charities og Latter-day Saint Humanitarian Center.

  • LDS Charities driver adskillige globale humanitærprogrammer, der »bygger på principper om personlig ansvarlighed, støtte fra lokalsamfundet, selvhjulpenhed og bæredygtighed« (»Det, vi gør«). Et tiltag, som LDS Charities driver, er Benson Food, der koncentrerer sig om at hjælpe »modtagere til at øge deres fødevaresikkerhed gennem bæredygtige og sparsommelige vaner«, herunder hjemmeproduktion, forbedret ernæring og forråd. Benson Food drives i 12 lande og betjente omtrent 116.000 mennesker i 2016 (se »Det, vi gør«).

    Andre tiltag, som LDS Charities driver, drejer sig om rent vand, verdensomspændende nødhjælpsindsats efter naturkatastrofer, uroligheder eller sult, hjælp til mødre og nyfødte, synsbehandling og at skaffe kørestole og hjælpemidler til at komme omkring for handicappede (se »Det, vi gør). LDS Charities samarbejder også med organisationer rundt om på kloden for at øge virkningen af tiltagene og bedst imødekomme lokale behov.
     
  • De sidste dages hellige humanitærcenter ligger i Salt Lake City i Utah i USA. På det humanitære center forberedes nødhjælp til brug verden over. På et normalt år sender de sidste dages helliges humanitærcenter omkring 4 millioner kilo tøj og sko, 300.000 hygiejne- og skolesæt og 12.000 tæpper til over 50 lande (se »Latter-day Saint Humanitarian Center«). Hvor det er muligt, leveres nødhjælpen nær ved, hvor der er brug for dem. Derudover ydes der på det humanitære center op til halvandet års undervisning i selvhjulpenhed til udsatte samfundsborgere, deriblandt flygtninge og immigranter, for at hjælpe dem til at komme ind på arbejdsmarkedet. Når undervisningen er afsluttet, hjælper centret disse mennesker med at finde arbejde.

af de enkelte forsamlinger har mange kirkemedlemmer også tjent andre gennem Kirkens program Hjælpende hænder. Med de let genkendelige gule veste yder frivillige under Hjælpende hænder samfundstjeneste og nødhjælpsindsats (se »Hjælpende hænder«). Formålet med Hjælpende hænder er ikke at skaffe varer eller midler, men at yde gratis arbejdskraft, når der er brug for det. De tusinder af almindelige kirkemedlemmer, der har tilbragt tid som frivillige i Hjælpende hænder-projekter, bevidner, at mormoner er kristne, der bidrager til gavn for deres lokalsamfund.

Hvad gør missionærer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for at tjene andre?

Mange kirkemedlemmer yder kærlig, kristen tjeneste ved at tjene som missionærer. Mange missionærer er almindelige forkyndende missionærer, hvor de tilbringer meget af deres tid med at forkynde Jesu Kristi evangelium. Mange andre kirkemedlemmer tager på en kirketjenestemission. Kirketjenestemissioner er ofte en mulighed for unge mennesker, der ikke er i stand til at tage på en forkyndende mission på grund af fysiske, mentale eller følelsesmæssige udfordringer (se »Forberedelse på at tjene«). Mange ældre par beslutter også at tage på en kirketjenestemission. Under en sådan kirketjenestemission kan missionærer tilbringe tid med at bistå i støttegrupper i afvænningsprogrammer, tjene i biskoppens forrådshus, hvor de trængende kan få gratis fødevarer, hjælpe med arbejdsformidling, hjælpe med at imødekomme fysiske og åndelige behov hos mennesker, der bor i bykerner, og hjælpe andre gennem slægtshistorisk forskning eller indeksering af historiske optegnelser (se »Udforsk mulighederne«).

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Som kristne stræber sidste dages hellige efter at følge Frelserens befaling om at gøre mod andre, som man selv vil have, de gør mod én (se Matthæus 7:12). Der er utallige måder, hvorpå medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, herunder missionærer, tjener mennesker rundt om i hele verden. Få mere at vide om Kirkens måder at tjene på ved at besøge comeuntochrist.org.