Hav tro på Jesus Kristus

Find ud af, hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus

Sidste dages hellige tror på, at tro på Jesus Kristus er af afgørende betydning for vores frelse.

Har du nogensinde spekuleret over, hvad medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror om Jesus Kristus? Kirken centrerer sig om Jesus Kristus og hans evangelium. Medlemmer af Kirken tilbeder Jesus Kristus som Guds Søn og tror, at tro på ham er af afgørende betydning for frelse.

Tror sidste dages hellige på Jesus Kristus?

Sidste dages hellige tror på Jesus Kristus, og at han er Guds bogstavelige Søn, som boede og underviste i det hellige land, sådan som der står i Bibelen (se JesusChrist.churchofjesuschrist.org). Han led for vores synder og mangler, opstod og vil en dag vende tilbage for at regere på jorden. Jesus Kristus er den lovede Messias, som var forudsagt af de fordums profeter, og hans navn er det eneste, hvorved frelse kommer (se Apostlenes Gerninger 4:12).

Sidste dages hellige tror også på, at det vigtigste, vi kan gøre i dette liv, er at udvikle tro på Jesus Kristus. Før troen er virksom, må den centreres om Jesus Kristus og ikke om nogen anden person eller ting. For sidste dages hellige er tro på Kristus evangeliets første princip (se Trosartiklerne 1:4). Sidste dages hellige tror på, at tro på Jesus Kristus er en gave fra Gud, og at vi kan bede til Gud om at få styrket vores tro.

Hvad mener sidste dages hellige om tro på Jesus Kristus?

For sidste dages hellige er tro på Jesus Kristus mere end en passiv overbevisning. Sidste dages hellige tror på Bibelens lærdom om, at »tro uden gerninger er ufrugtbar« (Jakobs Brev 2:20). Med andre ord må vi handle i overensstemmelse med vores tro, for at den kan have virkning på vores liv. Tro på Jesus Kristus er en motiverende kraft, der inspirerer mennesker til at gøre godt og være gode, og sidste dages helliges tro inspirerer dem til at handle. Sidste dages helliges tro på Jesus Kristus leder dem til at omvende sig fra deres synder, blive døbt, gå i kirke om søndagen, tage sig af de fattige og trængende og stræbe efter at gøre godt i deres nabolag og lokalsamfund.

Mange sidste dages hellige får også stor personlig styrke til at imødekomme livets udfordringer på grund af deres tro på Jesus Kristus. Eftersom sidste dages hellige tror på Jesus Kristus og ser ham som deres Frelser, har de tillid til, at han har overvundet alt og kan trøste og styrke dem i alle livets udfordringer. De anerkender, at selv om jordelivet kan være vanskeligt, led, døde og oprejstes Jesus, så vi alle kan håbe på et bedre liv hos Gud en dag.

Hvordan kan jeg få mere at vide om Jesus Kristus? 

Få mere at vide om Jesus Kristus, og hvordan tro på ham kan velsigne dit liv ved at besøge komtilkristus.org.