Generalkonference: Opløftende budskaber fra inspirerede ledere

Få mere at vide om mormonernes generalkonference

Generalkonference

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, også kendt som mormonerne, tror på Jesu Kristi løfte om, at »hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem« (Matthæus 18:20). To gange om året samles mormonerne ved en verdensomspændende generalkonference for at høre levende profeters (inspirerede lederes) ord, tilbede Jesus Kristus og lære og udvikle sig sammen. For mormonerne er generalkonferencen en tid til at samles for at lytte til Guds tjenere.

Hvad er mormonernes generalkonference?

Mormonernes generalkonference afholdes halvårligt i april og oktober. Den første generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev afholdt i juni 1830, kort tid efter Kirken blev organiseret, med under 30 døbte medlemmer (se Ryan Morgenegg, »En kort beretning om generalkonferencer« (engelsk), Church News, 3. okt. 2014). I dag afholdes generalkonferencen i Konferencecentret i Salt Lake City, som kan rumme over 21.000 mennesker. Gratis billetter uddeles til Konferencecentret, men millioner af andre kirkemedlemmer og interesserede ikke-medlemmer lytter til og ser konferencen via internet, fjernsyn, satellit og radio. Mormonernes generalkonference transmitteres på omkring 90 sprog og oversættes desuden til flere sprog efter konferencen (se »Generalkonference«, presse-mormon.dk).

Under generalkonferencen taler mormonledere, herunder Kirkens præsident og hans rådgivere, medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum og ledere fra Kirkens organisationer, ved adskillige konferencemøder, der bliver afholdt i løbet af en weekend. Mormontabernakelkoret og kor bestående af lokale kirkemedlemmer synger også.

Hvad taler talerne om ved mormonernes generalkonference?

Talerne ved generalkonferencen taler om mange forskellige religiøse emner. Talernes emne tildeles ikke, men vælges af de enkelte talere ved hjælp af Helligåndens vejledning (se »Forberedelse til generalkonferencen« (engelsk), lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Eksempler på emner, der drøftes ved generalkonferencen, er Jesu Kristi kraft til at helbrede os, vigtigheden af bøn, velsignelserne ved kristen kærlighed og tjeneste, Guds plan for hans børn, Guds kærlighed, vigtigheden af at adlyde Guds befalinger, vigtigheden af missionering og velsignelserne ved Mormons Bog (se »General Conference« (engelsk), lds.org/general-conference). Efter generalkonferencen udgives talernes taler i Kirkens tidsskrifter og online på LDS.org.

Ved generalkonferencen udfører kirkeledere også kirkeanliggender, præsenterer væsentlige statistikker og rapporter om Kirkens vækst og fremlægger navne på kirkeledere, så alle Kirkens medlemmer kan opretholde dem ved afstemning (se Lære og Pagter – Elevens hæfte, 2. udg., CES-hæfte, 2001, s. 90).

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Mormonerne tror på, at muligheden for at lytte til levende profeter ved generalkonferencen medfører mange velsignelser. De er taknemlige for en kærlig himmelsk Fader, der har sendt sine tjenere for at undervise om hans Søn, Jesus Kristus. Få mere at vide om vor himmelske Fader og hans levende profeter på jorden i dag ved at besøge mormon.org.