Genealogi og slægtshistorie: En forbindelse til fortiden

Få mere at vide om, hvorfor medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bygger templer

Det at undersøge sin slægtshistorie hjælper mange til at føle en forbindelse til deres afdøde forfædre. Hvorfor udfører sidste dages hellige slægtshistorie og tempeltjeneste?

For medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er familien vigtigere en næsten alt andet! Sidste dages hellige tror på, at familien kan vare for evigt. Det betyder, at vores familie ikke bare omfatter dem, der bor her på jorden sammen med os, men også bedsteforældre, forfædre og andre familiemedlemmer, der er gået forud for os.  Ældste Quentin L. Cook fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Vor [himmelske] Faders plan handler om familien, som er symboliseret ved et stort træ. For at et træ skal leve og vokse, har det brug for både rødder og grene. Vi må tilsvarende være forbundet med vores rødder – vores forældre, bedsteforældre og andre forfædre – og med vores grene – vores børn, børnebørn og andre efterkommere« (»Our Father’s Plan Is about Families«, tale holdt ved RootsTech Family Discovery Day, 14. feb. 2015, ChurchofJesusChrist.org). Læs videre for at får mere at vide om, hvad mormonerne tror på angående slægtshistorie, og hvordan slægtshistorie er forbundet med at bygge templer.

Hvorfor er slægtshistorie så vigtigt for medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Da Joseph Smith, den profet, der stiftede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, var en ung mand, viste en engel, der hed Moroni, sig i Josephs soveværelse, mens han bad. Englen Moroni citerede adskillige skriftsteder, med mindre variationer, fra Malakias’ Bog i Bibelen for Joseph (se Joseph Smith – Historie 1:28-39). Moroni sagde til Joseph:

»Se, jeg vil åbenbare præstedømmet for jer ved profeten Elias’ hånd, før Herrens store og frygtelige dag kommer …

Og han skal i børnenes hjerte plante de løfter, der blev givet til fædrene, og børnenes hjerte skal vende sig til deres fædre. Hvis det ikke var således, ville hele jorden blive lagt fuldstændig øde ved hans komme« (Joseph Smith – Historie 1:38-39).

Sidste dages hellige tror på, ligesom Moroni fortalte Joseph Smith, at »børnenes hjerte« skal vendes til deres fædre eller forfædre som forberedelse på Herren Jesu Kristi andet kommer til jorden.  En måde, hvorpå Kirkens medlemmer vender deres hjerte mod deres forfædre er ved at tage del i slægtshistorie og genealogi (se David A. Bednar, »Børnenes hjerte skal vende sig«, Liahona, nov. 2011, s. 24-27). Mange folk kan bære vidnesbyrd om den kærlige ånd, de føler for deres slægtninge, når de udfører slægtsforskning og genealogi. Som en del af sidste dages helliges slægtshistoriske indsats samler de navne på afdøde slægtninge, så der kan udføres ordinancer for dem. Sidste dages hellige tror, at vi i hellige templer kan blive beseglet eller forbundet til vores slægtninge, både levende og døde, så familier kan fortsætte på den anden side af graven.

Hvad sker der inde i templerne?

Sidste dages hellige tror på, at vi for at kunne vende tilbage og bo sammen med vor himmelske Fader, når vi dør, skal fuldføre særlige ordinancer – deriblandt dåb og modtagelse af Helligåndsgaven – mens vi er på jorden (se Tro mod sandheden, 2005, s. 116-117). Men, mange af Guds børn havde ikke en mulighed for at tage imod Jesu Kristi evangelium og modtage disse frelsende ordinancer, mens de var i live.

Sidste dages hellige tror på, at vi fortsætter med at leve som ånder, efter vi er døde, og at forkyndelsen af Jesu Kristi evangelium fortsætter i åndeverdenen (se Lære og Pagter 138). Mange af Guds børn i åndeverdenen vil modtage evangeliet, og disse folk ønsker at få ordinancer såsom dåb udført for dem (se Introduction to Family History Student Manual, 2012, s. 83). Sidste dages hellige tror på, at Gud har befalet medlemmerne af hans kirke at bygge templer, så de kan være steder, hvor de kan udføre de frelsende ordinancer på vegne af deres afdøde slægtninge. Sidste dages hellige tror på, at ingen vil blive tvunget til at tage imod disse ordinancer (se Introduction to Family History Student Manual, s. 9).

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Mange sidste dages hellige forsker i deres slægt, så de kan udføre ordinancer for deres familiemedlemmer i templet. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges templer er hellige steder, hvor familier bliver forbundet for evigt, og hvor hellige, frelsende ordinancer bliver udført. Lav dit eget slægtstræ på FamilySearch.org eller få mere at vide om sidste dages helliges templer ved at gå ind på komtilkristus.org.