Frelserens invitation om at komme til ham

Budskab fra områdets ledelse

Ældste Hans T. Boom
Ældste Hans T. Boom Områdehalvfjerdser, Holland

Efter de sidste kampe i Mormons Bog fandt sted, og Moroni vandrede alene i mange år i ødemarken, talte han sine sidste ord til os og formanede os at komme til Kristus. Når jeg læser hans ord, læser jeg hans vidnesbyrd og ved, at han selv accepterede invitationen, og at det hjalp ham til at overvinde udfordringerne i hans liv.

Livet har mange usikkerheder, men en ting er sikker, nemlig at vi alle bliver inviteret til at komme til Kristus, uanset hvem vi er og uanset vores omstændigheder. Hans arme er strakt ud og åbne for alle Guds børn. Han har kraften til at helbrede og hjælpe os til at opnå det, der skal opnås.

Vi kan stille os selv følgende spørgsmål: Hvad kan han gøre for mig i mit liv? Hvordan kan jeg reagere på denne invitation?

Salme nr. 63 »Mer hellighed giv mig«1 besvarer spørgsmålet om, hvad Kristus kan gøre for os, på en vidunderlig måde og opsummerer alle de forskellige ting, som Kristus er villig til at hjælpe os med, hvis vi blot kommer til ham.

Mer tro, mer renhed, mer fryd i hans gerning, mer tålmod i trængsel, mer kundskab om Gud og mange flere gaver, hvis vi blot kommer til ham og stoler på, at han kan hjælpe os.

Livet giver os mange muligheder og der er så mange beslutninger, som skal træffes. Jeg har lært at sætte Herren først i alle de beslutninger, jeg træffer. Vi forstår ikke altid resultatet af den beslutning, men vi føler freden, som kommer, når vi træffer den rette beslutning.

Følgende citat af præsident Ezra Taft Benson har hjulpet mig i min proces med at komme til Kristus og forstå, at jeg skal lægge min vilje i hans hænder.

»Når lydighed ophører med at være et irritationsmoment og i stedet bliver vores mål, vil Gud begave os med kraft og styrke.«2

Når vi kommer til den konklusion, at vi har brug for hans hjælp for at overvinde udfordringerne i dette liv, vender vi os til ham i tro og lydighed. Når vi bliver som et lille barn, ser vi hans kraft i vores liv og ved, at han lever, og at han betalte prisen for os, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Fader og få evigt liv, den største gave, mennesket kan få.

På en sommerferie havde min hustru og jeg planlagt at besøge et UV-stævne i Tjekkiet og besøge Görlitz Gren på vejen. Det ville blive en lang rejse, vi skulle tidligt op og rejse i mange timer på en fastesøndag. Vi besluttede ikke at udskyde vores faste, da vi havde brug for Herrens hjælp og velsignelser i vores liv. Vi havde lige købt et nyt hus en uge tidligere og havde stadig ikke solgt det gamle hus. Denne situation gjorde mig urolig. Det var vores plan at købe et mindre hus, fordi vores børn var flyttet hjemmefra. Vi havde mange gange drøftet vores plan med vor himmelske Fader og følt, at det var det rette at gøre.

Da vi kom hjem, kom et par og så på vores hus. Det par købte vores hus. De var religiøse mennesker, der også bad til Herren om hjælp. Vi spurgte dem senere, hvad der havde hjulpet dem til at træffe deres beslutning. De fortalte os, at de så billeder af Kristus i vores hjem og et citat over døren, hvor der stod: »Mig og mit hus, vi vil tjene Herren.«

Når vi vender os til ham i ydmyg bøn og søger hans hjælp i vores liv, får vi vidnesbyrd efter vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, at han lever og at han har forberedt vejen hjem for os.


Noter

1. Salmer og sange, nr. 63, Mer hellighed giv mig.

2. Ezra Taft Benson, citeret af Donald L. Staheli i Stjernen, juli 1998, s. 87.