Formidlerens mission

Ordet »formidler« betyder mellemmand eller bindeled.

Ældste Teixeira
Budskab fra Ældste Teixeira fra De Halvfjerds, Kap Verde Områdehalvfjerdser

Ordet »formidler« betyder mellemmand eller bindeled.

I vores jordiske liv er der fx tilfælde i erhvervslivet, når man køber eller lejer et hus eller en bil og også i konflikter, hvor vi har brug for en formidler.

For at opnå succes i mæglingsprocessen skal formidleren være neutral, fair, upartisk og sikre sig, at ingen af de involverede parter får deres rettigheder krænket.

Som en del af planen for lykke har Herren sørget for et jordisk liv for os. Vores fødsel er resultatet af det valg, vi traf tidligere, og er et meget vigtigt skridt i vores evige udvikling.

Vores jordiske liv er tidsbegrænset og kort, og det bliver kortere for hver dag, der går. Og alligevel er det afgørende for vores frelse, da det giver os mulighed for at træffe daglige valg, der enten kan bringe os tættere på vor himmelske Fader eller tage os længere væk fra ham.

Vi lærer af kong Benjamin, at »det naturlige menneske er en fjende af Gud og har været det fra Adams fald og vil være det for evigt … medmindre han giver efter for Helligåndens tilskyndelser« (Mosi 3:19). Alene ved vores egen indsats kan vi på grund af vores kødelige natur og uden hjælp ikke opnå formålet med dette liv.

Vi bliver konstant draget af to modstridende kræfter, den ene, der tilskynder os til at gøre godt, og den anden, der tilskynder os til at gøre ondt. »Derfor gav Gud Herren mennesket, at det skulle handle selv. Og se, mennesket kunne ikke handle selv, medmindre det skulle ske, at det blev tilskyndet af den ene eller den anden« (2 Ne 2:16).

Herren kender udmærket dette jordiske livs udfordringer. Han kender vores svagheder og vores styrker, han ved, at vi i denne proces med valg vil begå fejl, og det er derfor, han har sørget for en formidler.

»For der er [kun] … én formidler mellem Gud og mennesker« (1 Tim 2:5). Denne formidler er Jesus Kristus, han er formidleren af vores pagter med Faderen. Det er gennem ham, at vi kommer til vor himmelske Fader.

Kristus »er formidler af en bedre pagt« (Hebr 8:6). Denne pagt tillader, at retfærdighedens krav og barmhjertighedens krav bliver opfyldt.

Takket være Jesu Kristi forsoning, ham, der gik i forbøn for vores synder, har vi mulighed for at omvende os og opfylde alle pagtens krav. Han gjorde handlen mulig.

Vor Herre gav os i sin uendelige visdom en dag ad gangen, opdelt i perioder på 24 timer; hver dag er en ny dag, en ny mulighed, en genfødsel.

King Benjamin

Vi kan tænke over vores handlinger ved slutningen af hver dag, og vi kan i ydmyg bøn til Herren bringe vores daglige indsats, vores udfordringer, takke og bede om hans hjælp til den nye dag. Hver dag er en genfødsel, hvor vi har en ny mulighed for at vælge det rette og være lidt bedre, end vi var dagen før.

Udover vor Mester Jesus Kristus, vores evige allerhøjeste formidler, ved Herren, at der som en del af planen er tidspunkter i vores liv, hvor vi har brug for at have andre formidlere, der er tæt på. Så han genoprettede sin kirke i disse sidste dage på grundvolden af profeter og apostle, som besidder alle præstedømmets nøgler, og lokale ledere til at hjælpe os.

Frem for alt andet ved jeg, at vores største formidler er vor Frelser Jesus Kristus. Hvilken vidunderlig velsignelse det er at vide og at føle, at vi gennem oprigtig omvendelse kan blive frigjort for vores synder.

Jeg ved, at selv hvis alt fejler i vores liv, selv hvis vi bliver forurettet eller forfulgt, ja, endda til døden, så vil vor formidler Jesus Kristus ikke fejle. Jeg sætter al min lid til ham. Jeg ved, at han vil sikre og garantere, at alle vores rettigheder, velsignelser og privilegier vil blive beskyttet til sidst, og vi vil sejre. I Jesu Kristi navn. Amen.