Familieaften: En tradition i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Få mere at vide om en måde, hvorpå sidste dages hellige tilbringer tid sammen med deres familie

familier
Sidste dages hellige familier bruger tid sammen ved en ugentlig familieaften.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, tror på, at Gud gav os familier til at hjælpe os til at blive det folk, han ønsker, at vi bliver.  De tror på, at familien er ordineret af Gud, at Gud, selv efter vi er døde, ønsker, at vi skal være sammen med vores familie i himlen. Så det er ikke overraskende, at sidste dages hellige tror på, at familietid bør være en prioritet her på jorden!

Hvad er familieaften?

De sidste dages hellige rådes til at afsætte tid en aften hver uge til at lære og hygge sig sammen som familie. Denne tid kaldes familieaften. Familieaften er en sidste dages hellige-tradition, der har eksisteret i mere end et århundrede (se »100 år med familieaften«, Liahona, apr. 2015, s. 80). Familieaften afholdes sædvanligvis mandag aften, men den kan afholdes på en hvilken som helst aften i ugen.

Hvad laver sidste dages helliges familier til familieaften?

Familieaften er en tid, hvor man styrker båndene mellem familiens medlemmer. Det er en tid, hvor familier kan få et stærkere forhold. Aktiviteter til familieaften kan være enkle eller strukturerede, alt efter familiens ønske; det vigtigste er at bruge tid sammen og lave noget sjovt. Ved familieaftenen nyder mange sidste dages hellige familier at spille spil, dyrke noget sport sammen, synge, tjene andre, spise lækkerier og dele sine talenter. Sidste dages hellige tror på, at det at have familieaften kan bringe fred, enhed og kærlighed ind i hjemmet.

Sidste dages hellige er kristne og tror også på, at familieaftenen er en tid, hvor forældre kan undervise deres børn om Jesu Kristi evangelium. Sidste dages hellige tror på Bibelens lærdomme om, at forældre bør opdrage deres børn »med Herrens tugt og formaning« (se Efeserne 6:4). Andre sidste dages hellige-skriftsteder fortæller, at forældre bør »lære deres børn at bede og at vandre retskaffent for Herren« (se Lære og Pagter 68:28). Derfor begynder og afslutter mange sidste dages hellige familier deres familieaften med en bøn. Til familieaften studerer familierne også Guds ord sammen og drøfter spørgsmål eller overvejelser, som familiens medlemmer kan have om evangeliske emner.

Hvordan kan jeg lære om Guds plan for min familie?

Er du nysgerrig efter at få mere at vide om sidste dages helliges holdninger til familier, og hvad Gud ønsker for din familie? Gå ind på komtilkristus.org for at få mere at vide om Guds plan for familier.