Learn more about the baptism of Jesus Christ

Just as Jesus Christ was baptized, so we must all be baptized in order to return and live with God one day. Learn more about the Bible account of Jesus' baptism and how we can follow his example.

Jesus Kristus blev døbt: Læs, hvad Bibelen fortæller os

Hvorfor blev Jesus Kristus døbt?

Da Jesus Kristus var på jorden, underviste han gennem sit eksempel i, at vi alle skal døbes. Nogle mennesker undrer sig måske over, hvorfor dåb stadig er vigtig i vor tid. Gennem den bibelske beretning om Jesu Kristi dåb, erfarer vi, at dåb er en essentiel del af vor kærlige himmelske Faders plan for alle sine børn.

Jesus Kristus var den eneste fuldkomne person, der nogensinde har levet på jorden (se Tro mod sandheden, 2005, s. 41-47). Han begik ingen synder. Jesus levede et fuldkomment liv for at vise os, hvordan vi skal leve, for at vi kan vende tilbage til vor himmelske Fader, når vi dør. Selvom Jesus Kristus ikke havde nogen synder, han skulle tilgives for, så valgte han at blive døbt for at vise et fuldkomment eksempel, som vi kan følge (se Matthæus 3:13-15).

Hvad skete der ved Jesu Kristi dåb?

Bibelen fortæller, at Jesus blev døbt af sin fætter Johannes Døber (se Matthæus 3:13). Gud gav Johannes særlig kraft og myndighed til at døbe (se Guide til Skrifterne, »Johannes Døber«). Vi kalder denne kraft og myndighed til at døbe for præstedømmet. I vore dage er den eneste kirke, der har den samme myndighed til at døbe, ligesom Johannes havde, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (gå ind på komtilkristus.org for at få mere at vide om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige).

Jesus' baptism
Jesus Kristus blev døbt for omkring 2.000 år siden, men dåb er lige så relevant for folk, der lever i vore dage

Ved Jesu Kristi dåb i Jordanfloden (se Markus 1:9) talte Gud Faderen fra himlen. Gud sagde, at han var han havde »fundet velbehag« i Jesus (se Matthæus 3:17). Gud finder også velbehag i os, når vi vælger at blive døbt, for når vi bliver døbt, viser vi gennem vores handlinger, at vi elsker ham og ønsker at følge Jesus Kristus.

Helligånden var også til stede ved Jesu Kristi dåb (se Matthæus 3:16). Når vi bliver døbt, kan vi også få Helligåndsgaven. Den særlige gave gør Helligånden i stand til at vejlede og hjælpe os. Den gør os også i stand til at føle mere af Guds kærlighed i vores liv. Hvis vi vælger at blive døbt og leve retskaffent, kan Helligånden altid være til stede i vores liv.

Da Jesus Kristus blev døbt, førte Johannes Jesus helt ned under vandet. Denne form for dåb kaldes dåb ved nedsænkning. Vi kan blive døbt ved nedsænkning, ligesom Jesus blev. Ved at blive fuldstændigt nedsænket i vandet repræsenterer det den fuldstændige tilgivelse for synder, der kommer, når vi bliver døbt. Ved at blive »begravet« i vandet og derefter komme op igen, repræsenterer det det nye liv, vi får, når vi vælger at følge Jesus Kristus, og vores tro på, at vi en dag vil blive oprejst fra graven på grund af ham (se Romerne 6:1-4). (Klik her for at se en video om Jesu Kristi dåb ved nedsænkning).

Hvorfor betyder Jesu Kristi dåb noget for dig?

Vi må alle blive døbt for at kunne vende tilbage og bo sammen med Gud en dag. Gå ind på komtilkristus.org for at få mere at vide om Jesu Kristi liv, og hvordan vi kan blive døbt.