Et i Kristus – Bygger broer

For nylig læste jeg en fiktiv historie om to brødre, der boede på gårde, der lå lige op til hinanden, og kom i konflikt. Efter at have delt maskiner, varer og jord i årtier faldt deres samarbejde fra hinanden.

Ældste Hänni
Budskab fra områdeledelsen Ældste Thomas Hänni, Spanien Områdehalvfjerdser

For nylig læste jeg en fiktiv historie om to brødre, der boede på gårde, der lå lige op til hinanden, og kom i konflikt. Efter at have delt maskiner, varer og jord i årtier faldt deres samarbejde fra hinanden. Det begyndte med en lille misforståelse, der voksede til stor forskel, vrede og flere ugers tavshed.

En morgen bankede en tømrer, der ledte efter nogle få dages arbejde, på den ældre brors dør. »Er der noget, jeg kan hjælpe dig med?« spurgte tømreren med sin værktøjskasse under armen.

Den ældre bror sagde: »Ja! Se over åen ved den gård. Det tilhører min lillebror. I sidste uge gravede han en bredere passage til vandet og endte med at lave en meget bred bæk mellem vores gårde. Byg noget til mig, så vi ikke behøver at se på hinandens ansigt fra den anden side.«

Tømreren sagde: »Jeg tror, jeg forstår situationen. Jeg kan hjælpe dig.« Med det gik tømreren i gang med at arbejde og brugte hele dagen på at måle, save og hamre.

Ved solnedgang vendte den ældste bror tilbage til åen, da tømreren lige havde afsluttet sin opgave. Broren havde aldrig forestillet sig, hvad han så. Det var en bro, der strakte sig fra den ene side af åen til den anden! Den var smuk! Til sin overraskelse krydsede hans lillebror broen for at møde ham med et stort smil og armene åbne for at give ham et kram.

»Du er virkelig ydmyg og venlig, min bror. Efter alt det jeg har gjort og sagt til dig, viser du stadig, at vores forhold aldrig kan brydes! Jeg er meget ked af min opførsel,« sagde den yngre bror, da han krammede ham.

bro i smuk natur

De vendte sig om og så tømreren løfte sin værktøjskasse op på skulderen. »Nej, vent! Bliv et par dage. Jeg har mange andre projekter til dig,« sagde den ældre bror.

»Jeg vil meget gerne blive,« sagde tømreren, »men jeg har mange andre broer at bygge!«

Vor Frelser byggede den bro, der fører til liv og lykke. Gennem ham finder vi håb, vejledning og evigt liv. Han er et eksempel på, hvordan man tager sig af andre med kærlighed og oprigtig hensigt. Ved at acceptere hinanden med alle vores unikke talenter, fejl, forskelligheder og vaner åbner vi døren til Kristi opfordring til at følge ham. De pagter, vi indgår, repræsenterer de broer og fodgængerovergange, der forener os med hinanden og med ham. Lad os sammen med ham krydse alle floder og forhindringer, der adskiller os fra hinanden, individuelt og kollektivt.

Uafhængigt af, hvor vi er på nuværende tidspunkt, vores farve, kultur, interesser, profession, sociale og ægteskabelige status, uddannelse eller seksuelle orientering, er vi alle brødre og søstre. Vi hører til og har brug for hinanden. Han elsker os alle. Vi er alle Guds børn, og vi besluttede hver især at komme til denne jord. Vi kan ikke gøre det alene. Vi kan være ét på trods af vores forskelligheder; og fordi vi er forskellige, har vi brug for hinanden!

»Hvis vi vitterlig er vor Herre Jesu Kristi disciple, hjælper vi kærligt og forstående vores naboer til enhver tid.«1

Alle os, der besluttede os for at gå ad disciplens sti, følger sammen med vores opvoksende generation og fuldtidsmissionærer denne lære og tager imod vores profets opfordring om at indsamle Israel og blive ét i Kristus. »Israels indsamling er den største udfordring, den største sag og det største arbejde på jorden i dag.«2 Vi er især taknemmelige for de unges energi, vision og villighed til at lægge ryggen til og bygge nye broer. Vi har brug for alle hænder på dækket, og at alle arme løfter. Vi har brug for alle.

Må vi altid lytte til, at Kristus banker på, og åbne døren. Må vi stole på ham og bygge broer, der når ud, forener og heler alle Guds børn.

Der er så megen kraft, når hjerter er knyttet sammen3 i enighed og kærlighed, den ene til den anden. Dette er et værk. Det er Guds værk. Det er så vigtigt, at vi alle kommer sammen og arbejder i kærlighed og enighed.4 Om dette vidner jeg i hans navn, Jesus Kristus. Amen.

1. Præsident M. Russell Ballard, Læren om fællesskab, oktoberkonferencen 2001.

2. Præsident Russell M. Nelseon, verdensomspændende foredrag for unge, 3. juni 2018.

3. Mosi 18:21.

4. 2021 Europa, den opvoksende generation – Anbefalinger og enighedsmodel – Det Europæiske Område.