En vedvarende forandring i hjertet

Budskab fra områdets ledelse

Ældste Thomas Hänni Ældste Thomas Hänni. Områdehalvfjerdser, Spanien

Lad os tænke på de mange store sandheder vor himmelske Fader har kundgjort for sine børn siden evangeliets gengivelse, særligt de åbenbaringer modtaget i de sidste par år.

Jeg ønsker, at vi et øjeblik tænker over alle de velsignelser, der er forbundet med disse åbenbaringer. Når vi tænker på disse, føler vi så ikke taknemmelighed og kærlighed for al den vejledning, vi har modtaget fra vores profeter i denne sidste uddeling?

Har vi alle følt en forandring i hjertet på grund af disse åbenbaringer?

 

Frelseren inspirerer os virkelig til at styrke vores tro på ham, indgå pagter og blive på stien som disciple.

De åbenbaringer, vi fik, er en påmindelse til os alle om at rejse os og tjene og yde omsorg på en højere og helligere måde.

Når vi fokuserer på disse åbenbaringer, bliver omvendelse og at blive sande tjenere og redskaber i Herrens hænder en prioritet. Som konsekvens af at følge vores profet og anvende disse sandheder omdanner vi vores hjem til et helligt sted med tro og centrum for evangelisk læring,1 hvor Herren bliver vores lærer.

 

Jeg er evigt taknemmelig for dem, der har tjent og delt det gengivne evangelium med min hustru på en naturlig måde, da hun var 14 år gammel. Hun tog imod indbydelsen til at følge Kristus og blev døbt i Malaga i Spanien.

Da hendes venner, der hjalp hende i sin ungdom til at komme nærmere til Kristus, havde tjent hende, lærte hun, at det er en del af vores egen omvendelsesproces at tjene andre. Det er sådan vi vender vores hjerte til Gud og hans børn. Nogle år efter hendes dåb rejste hun alene til templet i Schweiz for at tjene dem på den anden side af sløret. Vi mødte så hinanden i Zollikofen, og der blev vi beseglet for tid og al evighed.

 

Som familie føler vi os priviligerede over muligheden for at leve i denne spændende uddeling, hvor vi alle sammen i hjemmet stræber efter at »gøre det bedre og være bedre, end vi nogensinde før har gjort.«2

Vi kan alle, uanset hvad vores individuelle situation er, gift, enlig eller skilt, enke eller om vi synes, vi befinder os i nogen form for vanskelig omstændighed, omvende os og følge Kristus. Sand omvendelse er fokuseret på Kristus og hans forløsende kraft. Det er noget personligt mellem ham og os.

Når Herren taler til vores profet, taler han også til os og helbreder os individuelt. Han viser os vejen og letter vores byrder, hvis vi lytter til ham, hvis vi vender os til ham, hvis vi følger ham og vælger at omvende os.

 

Når vi gør det og omfavner Kristi forsoning, begynder vi at vende os til Herren med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Det betyder omvendelse. En angrende sjæl er en omvendt sjæl, og en omvendt sjæl er en angrende sjæl.3

 

Omvendelse er Herrens proces for at opnå åndelig vækst og glæde – glæden ved forløsning i ham.4 Han ønsker, at vi ændrer os – for at blive mindre som det naturlige menneske5 og mere, som han er.6

 

Bøn, studium af skriften, hjemmeaften og »Kom og følg mig« er bærende søjler for at danne et miljø, der indbyder os til omvende sig og finde varig glæde og lykke.

 

Disse bestræbelser åbner himlens port til at udgyde personlig åbenbaring og ønsket om daglig omvendelse. Vi vælger ikke alene at ophøre med en stor synd i en enkelt handling, men det er begyndelsen på en personlig rejse til en fuldstændig forandring i sindet. Når vi har Kristus som centrum i livet, begynder vi en proces af fuldstændig forandring i hjertet. Må Herren velsigne os og hjælpe os, med Helligåndens vidne, til at finde vores personlige bekræftelse på Herrens åbenbaringer givet i de sidste dage og at omvende os og følge ham.

 

 

Noter

1. Se: Russell M. Nelson, »Bliv forbilledlige sidste dages hellige«, Liahona, nov. 2018.

2. Se: Russell M. Nelson, »Bliv forbilledlige sidste dages hellige«, Liahona, nov. 2018.

3. Se: Russell M. Nelson, »Omvendelse«, Liahona, maj 2007.

4. Se: Russell M. Nelson, »Omvendelse«, Liahona, maj 2007.

5. Se Mosi 3:19.

6. Se 3 Ne 27:27.