Det underviste Jesus Kristus i om omvendelse

Få mere at vide om, hvad medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på om helvede

Jesus Kristus og hans profeter har belært om, hvordan omvendelse kan redde os fra helvedes bitterhed. Få mere at vide om, hvorfor sidste dages hellige tror, at omvendelse er vigtig for os alle.
Jesus Kristus og hans profeter har belært om, hvordan omvendelse kan redde os fra helvedes bitterhed. Få mere at vide om, hvorfor sidste dages hellige tror, at omvendelse er vigtig for os alle.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er kristne og tror på det, Jesus underviste om i Bibelen om omvendelse. Læs videre for at få mere at vide om, hvorfor sidste dages hellige tror, at omvendelse er vigtig for os alle.

Hvad lærer Det Nye Testamente os om omvendelse?

Da Jesus Kristus gik på jorden, fortalte han en lignelse om omvendelse. I lignelsen bad henholdsvis en farisæer, en selvretfærdig religiøs leder og en tolder, en forhadt skatteopkræver, begge i templet. Farisæeren troede ikke, at han havde behov for omvendelse. Han sagde: »Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt« (Lukas 18:11-12). Tolderen bad på den anden side ydmygt: »Gud, vær mig synder nådig!« (Lukas 18:13). Jesus belærte om, at tolderen, der omvendte sig, og ikke farisæeren ville gå hjem som retfærdig. Jesus belærte om, at »enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes« (Lukas 18:14).

Denne lignelse illustrerer smukt Frelserens lære i Det Nye Testamente om omvendelse. Det samfund, Jesus levede i, målte retfærdighed ved lydighed mod moseloven, et religiøst system, der fokuserede på ydre efterlevelse (se Larry Y. Wilson, »The Savior’s Message of Repentance«, Ensign, feb. 2016, s. 48). Men da Jesus Kristus kom, underviste han om en højere lov, der lagde vægt på vores motivation og vores hjertes ønsker. Jesus belærte om, at omvendelse handler mere om at forandre vores hjerte end om, hvad der er synligt udvendigt. Han belærte om, at vi alle skal forandre og udvikle os – vi må alle omvende os – for at være acceptable i Guds øjne.

Hvad tror medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige om omvendelse?

Som kristne tror sidste dages hellige, at omvendelse er lige så vigtig i dag, som det var, da Jesus levede på jorden. Ældste Larry Y. Wilson, en sidste dages hellige-leder, har sagt: »Vi må hele tiden stræbe efter den indre forandring, der kommer af at erkende, at også vi – alle sammen – er syndere. Når vi gør det, kommer ydmyghed ind i vores hjerte og sind i tilstrækkeligt omfang til at muliggøre yderligere omvendelse« (»The Savior’s Message of Repentance«, s. 50).

Sidste dages hellige tror, at vi for virkelig at omvende og forandre os regelmæssigt må bedømme, hvor vi kan forbedre os. Ældste Wilson foreslog, at vi regelmæssigt spørger os selv: »Er jeg utålmodig, negativ, frygtsom, kritisk, selvcentreret, kontrollerende, overfladisk, lysten, kynisk eller doven?« (»The Savior’s Message of Repentance«, s. 51). At vurdere sine egne svagheder på denne måde kan virke skræmmende eller svært. Men vi bør ikke frygte – tanken om, at vi kan forandre os er grundlæggende fuld af håb.

Og sidste dages hellige tror ikke, at vi er nødt til at overvinde vores mangler alene. Sidste dages hellige tror som kristne virkelig på, at en varig forandring og udvikling ikke er mulig uden hjælp fra Jesus Kristus. Sidste dages hellige tror på Kristi løfte, der er nedskrevet i Det Nye Testamente, om, at »min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed« (se 2 Korinther 12:7-10; se også Eter 12:27).

Spørg Gud – Elsker Gud mig på trods af mine fejl? Ronald A. Rasband forklarer, at Guds kærlighed er uforanderlig på trods af vores fejltrin og svagheder.

Tror sidste dages hellige på helvede?

Både Bibelen og Mormons Bog lærer, at de, der ikke omvender sig, vil lide helvedes smerter: »Ja, de bliver grebet af døden og helvede …  og alle, der er blevet fanget deraf, skal stå for Guds trone og blive dømt efter deres gerninger, hvorfra de skal gå til det sted, som er beredt for dem, nemlig en sø af ild og svovl, som er uendelig pinsel« (2 Nefi 28:23; se også Matthæus 10:28).

Sidste dages hellige tror, at ordet helvede kan henvise til to forskellige steder: For det første et midlertidigt ventested, hvor de, »der var døde i deres synder«, kommer hen for at lære mere om Jesus Kristus og afvente opstandelsen (se Lære og Pagter 138:32); og for det andet et sted kaldet »det ydre mørke«, hvor Satan og hans engle bor (se Tro mod sandheden, 2005, s. 68). Sidste dages hellige tror, at meget få personer er ugudelige nok til at blive dømt til det ydre mørke.

Som kristne fryder sidste dages hellige sig i vor Forløser, Jesus Kristus, som gennem sin forsoning og opstandelse overvandt både død og helvede. Sidste dages hellige takker for, at Jesus Kristus har gjort det muligt for os alle at forandre os, udvikle os og vende tilbage til vor Fader i himlen, hvis vi omvender os. Få mere at vide om Jesus Kristus, vor Frelser, ved at besøge komtilkristus.org.