At bringe os til ham

To Bring us to Him

Download PDF

Plan | Kort

Vision

»Jeg ønsker, at I skal komme til Kristus … og få del i hans frelse og i hans forløsnings kraft.«

OMNI 1:26
Prioriteter

Prioriteter

 • Følge profeten
 • Invitere en ven med til et nadvermøde
 • Tage en forfader med til templet

Mål

 • Gennemgå taler fra generalkonferencer.

 • Forpligte sig til at gøre som profeten underviser om og bedømme jeres indsats hver sabbat.

 • Søg bønsomt muligheder for at udvise omsorg.

 • Invitere venner til vores hjem, nadvermøde og andre møder for at lære om Kristus.

 • Dele Kirkens budskaber på internettet med venner.

 • Fokusere menighedsrådet på, hvordan man hjælper medlemmer og venner med at få fremgang.

 • Styrke vores tro på Jesus Kristus ved eftertænksom overholdelse af sabbatsdagen og ved at leve således, at I er værdige til en tempelanbefaling.

 • Udfylde hæftet »Min slægt«.

 • Bruge FamilySearch til at finde en forfader, der har brug for tempelordinancer.

 • Tage slægtsnavne med til Herrens hus og hjælpe andre med at gøre det samme.

Family

Indikatorer på fremgang

Menigheds- og stavsledere kan måle fremgangen ved at følge disse nøgleindikatorer fra kvartalsrapporten:

 • Omsorgsinterview
 • Personer, der er begavet i templet og har en gyldig tempelanbefaling
 • Nadvermødetilstedeværelse
 • Medlemmer, der har indsendt navne på forfædre til tempelordinancer

Iværksættelse

De specifikke handlinger medlemmer bør tage for at hjælpe enkeltpersoner og familier til at deltage i arbejdet med frelse er en vigtig del af områdeplanen.

Ledere: Medlemmer af koordinerende råd samt stavs- og menighedsråd bør bønsomt udvikle specifikke trin de vil tage for at opnå områdets vision, prioriteter og mål. Ledere opfordres til bønsomt at overveje specifikke navne på personer, de skal fokusere på.

Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier opfordres til at sætte specifikke målbare mål på små kort for at hjælpe dem til at fokusere deres indsats i de tre prioriteter af områdeplanen i deres eget liv.

Ansvar og opfølgning: Områdehalvfjerdsere opfordrer stavspræsidenter til at udvikle meningsfulde måder at implementere områdeplanen på og fortsat følge op med dem på deres fremgang. Stavspræsidenter opfordrer ligeledes biskopper til at arbejde med præstedømme- og organisationsledere for at udvikle måder at implementere områdeplanen på og følger på samme måde op og opmuntrer dem.