Første sommertransmission for den opvoksende generation i Europa 

Anden sommertransmission for den opvoksende generation i Europa 

Den tredje sommertransmission for den opvoksende generation i Europa