#OplysVerden

  Dag 8 - Jesus underviste andre, det kan I også

  I skal altid våge og bede.

  3 Nefi 18:15

  I løbet af julen bliver vi mindet om, at Jesus Kristus er verdens lys. Dette år har vi en vidunderlig mulighed for at dele dette lys ved at beslutte os for at gøre det, som Jesus Kristus g jorde. Hver dag inden jul vil vi fokusere på en Kristuslignende opførsel og komme med forslag til, hvordan vi kan efterligne hans eksempel. 

  • Bed Gud om, at I kan være et svar på en andens bøn.

  • Hvornår bad I sidste gang som familie? Hvad med lige nu?

  • Bed en taksigelsesbøn højlydt, hvor I deler alt det i jeres liv, som I er taknemlige for.

  • Tænk på en ven, der gennemgår svære udfordringer. Bed for dem.

  • Læs og tænk over Fadervor (Matt 6:9-13).

  • Står I overfor en stor udfordring? Bed en bøn til Gud og bed om hans hjælp og vejledning.

  • Nedskriv tre ting, som I ønsker at tale med Gud om i aften.


  På 24 måder. På 24 dage.

  KLIK HER FOR AT DOWNLOADE JULEKALENDEREN.