#OplysVerden

  Dag 3 - Jesus tilbad sin Fader, det kan I også

  Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

  Matthæus 5:16

  I løbet af julen bliver vi mindet om, at Jesus Kristus er verdens lys. Dette år har vi en vidunderlig mulighed for at dele dette lys ved at beslutte os for at gøre det, som Jesus Kristus g jorde. Hver dag inden jul vil vi fokusere på en Kristuslignende opførsel og komme med forslag til, hvordan vi kan efterligne hans eksempel. 

  • Deltag i en kirketjeneste i jeres område – I er altid velkomne til en af vores.

  • Lav et mål om at bede en bøn til vor himmelske Fader knælende hver dag i december.

  • Hjælp med at rengøre eller holde en kirkebygning.

  • Drøft med en person, hvad det betyder at tilbede Gud. Sæt et mål om at forbedre jer på dette punkt.


  På 24 måder. På 24 dage.

  KLIK HER FOR AT DOWNLOADE JULEKALENDEREN.